Dwa traktaty o rządzie - strona 3

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

o rządzie” Locke'a 1739 - „Traktat o naturze ludzkiej” Hume'a 1748 - teoria podziału władz Monteskiusza 1794...

Zasada podziału władzy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2352

zagraniczna stała się prawie wyłączną (oprócz ratyfikacji traktatów) domeną rządu. Dominująca stała...

Wiek XVII- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

tych co mają rządzić ale to ludzie ich bezpośrednio powołują John Locke (1632-1704); „Dwa traktaty o rządzie” - 1...

Ustrój polityczny Francji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

w referendum dotyczącym ratyfikacji traktatu konstytucyjnego. Rząd cieszy się małym poparciem społeczeństwa...

John Locke- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

., W. Tatarkiewicz Historia filozofii., źródła (Dwa traktaty o rządzie, Second Threatise of Government). J o h n L...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3066

koncepcja Johna Locke („Dwa traktaty o rządzie”) System polityczny - ogół organów państwowych, partii...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

z idei prostych, są konstruktami umysłu jak na przykład : piękno, harmonia Dwa traktaty o rządzie, Listy...