Duszpasterstwo - strona 8

Podstawy pedagogiki - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Pedagogika
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5908

, że jest instytucją wychowawczą, pedagogizacja duszpasterstw, wykorzystywanie nowoczesnej techniki. Funkcje...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

na rzecz ich interaktywności. Mam tu na uwadze nie tylko powszechne dziś zwłaszcza w duszpasterstwie...

Znaczenie prawa kanonicznego dla teologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

i legalistycznych dyrektyw duszpasterstwa. Średniowieczna teologia praktyczna poszła drogą wytyczoną...

Bierzmowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

i wikariusze parafialni, w ich nieobecności inni księża pracujący w duszpasterstwie na tym terenie, a w razie...

Polityka wobec Polonii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

i Duszpasterstwem Polonijnym KUL Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii   Ośrodek Badań nad Migracjami UW...

Wykład - prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

obsługi prawnej,   6)  kontaktami międzynarodowymi,   7)  duszpasterstwami wojskowymi,   8)  wojskowymi...

Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

uniwersyteckich. Kler diecezjalny żywił do nich pretensje za uprawianie po swojemu duszpasterstwa i kształtowanie...

Święcenia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

ŚWIĘCENIA ŹRÓDŁA: KPK, kan. 1008-1054. KKKW, kan. 743-775. Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Omnium in mentem quaedam in Codice Iuris Canonici immutantur, 26.10.2009, AAS 102 (2010) s. 8-10. Ioannes Paulus II, Epistula apostolica Ordinatio sacerdotali de sacerdotali ordi...