Podstawy pedagogiki - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5852
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy pedagogiki - wykłady - strona 1 Podstawy pedagogiki - wykłady - strona 2 Podstawy pedagogiki - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

13 stron notatek z pedagogiki w formacie doc. Notatka zawiera następujące pojęcia i zagadnienia: paidagogija, hebagogika, andragogika, gerantagogika, pedagogika paliatywna, przedmiot badań pedagogiki, działy pedagogiki, zadania pedagogiki, dyscypliny szczegółowe pedagogiki, definicja pedagogiki, wychowanie w wąskim znaczeniu, nauczanie, kształcenie ogólne, pedagogika holistyczna, humanistyczna, kryzys pedagogiki, pedagogika współczesna, założenia pedagogiki współczesnej, współczesny nauczyciel, pedagogika kultury, pedagogika krytyczna, Tezy Henry Gironxa, antypedagogika, Janusz Korczak, funkcje i znaczenie współczesnego wychowania, drogowskazy UNESCO, elementy składowe wychowania, cechy charakterystyczne wychowania, funkcje wychowawcze, integracja narodowa, warunki integracji, rodzaje integracji, dydaktyka, Jan Amos Komeński, dydaktyka herbartowska, schemat stopni przyswajania wiedzy. W dalszej części notatki można napotkać następujące tematy: dydaktyka progresywistyczna, J. Dewey, Efekt Bąbla, trókąt dydaktyczny, dydaktyczne zasady nauczania, Podział metod wg Okonia, wg. Cz. Kupisiewicza, niepowodzenia szkolne, niepowodzenia społeczne, niepowodzenia biopsychiczne jako przyczyny, pedagogika sportu, Jordan Henryk, Św. Jan Bosko, fazy rozwoju moralnego, prawa człowieka, metody wychowania, kierunki działania wychowawczego, elementy stylu kierowania zespołem, styl autokratyczny ? cechy charakterystyczne, konsekwencje wychowawcze, styl liberalny, styl demokratyczny, współpraca z wychowankiem.

PEDAGOGIKA
Paidagogos - prowadzą chłopca
Paidagogija - całość zabiegów wychowawczych
Pedagogia - samo dzieło wychowania
Pedagologia - całość pedagogiki rozwoju człowieka i pedagogiki stosowanej w instytucjach
Nowa pedagogika określa naukę, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogiki - wszelkiego rodzaju sztuki i techniki wychowania - czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych.
Współcześnie mówimy o wspieraniu rozwoju człowieka.
Sokrates stosował metodę nauczania za pomocą pytań. Uważał się za tego, który pomagał człowiekowi być coraz lepszym.
Hebagogika - prowadzę młodzieńca
Andragogika - prowadzę mężczyznę
Gerantagogika - prowadzę starego człowieka Pedagogika paliatywna - dot. wszystkich (rozwija się głównie w kontekście chorób nowotworowych - wspomaga rodzinę.
Wychowanie samowychowanie
Nauczanie uczenie się
Kształcenie samokształcenie
Przedmiotem badań pedagogiki są zjawiska wychowawcze zachodzące w ciągu całego życia oraz różnorodne czynności opracowane teoretycznie tworząc wielokierunkową pomoc wychowawczą dla doskonałego, pełnego, wszechstronnego rozwoju ludzi.
Pedagogika opisowa - pedag. Korczakowska - opisywał zasady, metody z poziomu dziecka, każe dorosłemu zrozumieć dziecko. Dziecko jest człowiekiem od poczęcia.
Pedag. Praktyczna (doświadczenia praktyczne)
Pedag. Opisowa (uogólnienie pojęć, zjawisk)
Pedag. Normatywna (ideał nowego człowieka,
proces rozwojowy człowieka)
Pedag. jest nauką humanistyczną z podbudową przyrodniczą.
Zadania pedag.:
opisywanie i uogólnianie.
wyjaśnianie.
formułowanie norm, zasad, reguł.
Są to zad. Analityczne, opisowo - wyjaśniające, normatywno - praktyczne.
Dyscypliny szczegółowe pedag.:
pedag. socjalna,resocjalizacja,
pedag. sztyki,
pedag. zabawy,
pedag. niemowlęca,
pedag. przedszkolna,
pedag. szkolna,
pedag. szkoły wyższej,
pedag. rodzinna, opiekuńcza,
pedag. sportu,
andragogika,
pedag. pracy,
pedag. czasu wolnego,
pedag. porównawcza,
pedag. lecznicza

(…)

… całożyciowego samokształcenia, samowychowania i samorealizacji w ramach edukacji permanentnej, czyli kształcenia ustawicznego.
Pedag. humanistyczna (holistyczna, współczesna) - korzysta się z osiągnięć psychologii humanistycznej. Powstała ona w poł. XX w. kiedy stwierdzono, że ludzkość dąży do zagłady świata, przypisywano to kryzysowi pedagogiki.
Kryzys pedagogiczny - Raport Faure'a (1973 r.) „Uczyć…
….
Warunki zwycięstwa herbartyzmu:
nadmiar uczniów,
niskie kwalifikacje nauczycieli,
przeładowanie programów,
surowy reżim polityczny,
ubogie szkoły.
Dydaktyka deweyowska (progresywistyczna) - J. Dewey - 1859 - 1953.
Szkoła aktywna, uspołeczniająca, na miarę możliwości dziecka.
uczeń ma odczuć trudność,
ma określić na czym polega trudność,
formułować hipotezy,
wyprowadzać wnioski,
sprawdzać hipotezy…
….
opowiadanie,
pogadanka,
dyskusja,
wykład,
praca z książką.
Met. Problemowe.
mat. Klasyczne,
przypadków,
sytuacyjne,
pomysłów,
mikronauczanie,
inscenizacji.
Met. Waloryzacyjne.
impresyjne,
ekspresyjne.
Met. Praktyczne.
ćiczebne,
realizacji zad. wytwórczych.
Wg. Cz. Kupisiewicza
poglądowość,
przystępność kształcenia,
systematyczność,
świadomość i aktywność,
łączenie teorii z praktyką,
trwałości wiedzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz