Duszpasterstwo - strona 5

Wielokulturowe małżeństwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

do małżeostwa, n. 84nn; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa mał...

Protestancka reformacja na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

duszpasterstwo prowadzili głównie proboszczowie. Większe ludnościowo parafie posiadały także wikariuszy. b...

Represjewykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

itp.) - zabraniali prowadzić duszpasterstwo młodzieży i dzieci na wakacjach i w ciągu roku - nakładali...

Administracja specjalna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

) i służby (zaopatrujące, uzupełniające) oraz specjalne (sprawiedliwości, duszpasterstwo), ze względu...

Kościół - historia i reformacja kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

uniwersyteckich. Kler diecezjalny żywił do nich pretensje za uprawianie po swojemu duszpasterstwa i kształtowanie...

Konstytucja marcowa i Konkordat z 925

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1176

). instytucja brachium seaculare- wsparcie wykonywania zarządzeń i dekretów kościoła. Potwierdzał duszpasterstwo...

Status prawny Kościoła Katolickiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

zarządzeń i dekretów kościoła. Potwierdzał duszpasterstwo wojskowe. Art. 8- W niedziele i Święto 3 Maja...

Wykład - minister obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

) duszpasterstwami wojskowymi, 8) (skreślony). Art. 5. 1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: 1a...