Konstytucja marcowa i Konkordat z 925

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja marcowa i Konkordat z 925 - strona 1 Konstytucja marcowa i Konkordat z 925 - strona 2 Konstytucja marcowa i Konkordat z 925 - strona 3

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron.
KONSTYTUCJA MARCOWA Z 1921r. Różne porządki prawne na terytorium Polski,
Utrzymuje się prawa zaborców jeśli nie godzą w polskość i demokrację
Prusy: religia wiodąca + uznawanie innych
Austria: religia wiodąca katolicka + wyznania uznane i nieuznane
Rosja dwa porządki: supremacja i wysoka pozycja prawosławia
PPS - preferencja państwa świeckiego pozytywnego
ND - państwo o konfesyjności otwartej
W konstytucji system mieszany będący efektem kompromisu
Inwokacja: religijny charakter - „Dziękując Opatrzności”
Art. 54 - przysięga prezydenta „Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu”, „Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka ”
Art. 111 - wolność sumienia i wyznania, jej zakres przedmiotowy i podmiotowy; równouprawnienie bez względu na wyznanie; możliwość wyznawania wiary publicznie (granica: porządek/obyczajność publiczna) i prywatnie
Art. 112- granice tej wolności stawiając obowiązki państwowe ponad religijne.
Art. 113,114, 115 miały wymiar kolektywny i odnosiły się do związków wyznaniowych jako całości:
podział związków na uznane i nieuznane prawnie.
Art. 113 - uprawnienia przyznane związkom prawnie uznanym - prawo urządzania zbiorowych i publicznych nabożeństw, samodzielnego prowadzenia swych spraw wewnętrznych, posiadania majątku ruchomego i nieruchomego (osobowości prawnej), posiadania i używania swych funduszy i fundacji tudzież zakładów dla celów wyznaniowych, naukowych, dobroczynnych, nauczania religii w szkołach. Korzystanie z tych praw przez związki nie mogło być sprzeczne z przepisami państwa.
Konstytucja milczała na temat związków nieuznanych prawnie. Nie określono też kto ma podejmować decyzje o uznaniu zw. wyz. a nieuznanie go stanowiło sprzeczność z art. 111 i 112.
Art. 114 - kościół katolicki „zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań”. Można rozumieć to na dwa sposoby: kościół mógł uzyskać stanowisko nadrzędne jako religia większości (75%) społeczeństwa lub wyróżnienie go w konstytucji ma jedynie wymiar honorowy + wspomnienie o konkordacie
Art. 115 określał tryb, który przyznawał państwu kompetencje do uznawania regulacji wewnętrznych związków wyznaniowych jeśli są zgodne z prawem państwowym
Art. 116 przyznawał możliwość uznania nowych związków, bez konkretnego trybu - prace nad ustawą w 1927r. ale sprzeciw nuncjatury - wycofanie się ze względu na szacunek do Ojca Świętego, uchwalenie w 1939r.
Art. 120 wprowadzał obowiązkową naukę religii w szkołach
Uznano 17 związków z czego 7 ma uregulowana sytuacje prawną KONKORDAT Z 1925 Strony : państwo i stolica apostolska


(…)

… Grabskiego
Nie współpracuje się z biskupami i nuncjuszem apostolskim
Nie podaje się żadnych informacji do wiadomości publicznej
10.02.1925 podpisanie konkordatu
27.03.1925 ratyfikowany
12.09.1945 polskie władze uznają, że konkordat jest nieważny, bo złamał go Kościół - w 1939 roku mianowanie administratorów apostolskich oraz zmiany granic diecezji, podporządkowanie niektórych polskich parafii ordynariuszom…
… za państwo i prezydenta
Wpływ religii na ludzi
Religia w szkołach publicznych i prywatnych
Majątek Kościoła, uposażenie duchownych
Majątek biskupa - max. 180ha, reszta parcelowana
Majątek parafii - 15-30ha w zależności od klasy gruntu
Nic nie zostało poddane parcelacji
zakaz rozdawania dóbr kościelnych (beneficjów proboszczowskich) cudzoziemcom nienaturalizowanym, osobom, które nie odbyły studiów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz