Duszpasterstwo - strona 4

Kongres Wiedeński - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

i duszpasterstwo niż politykę i administrację. Jako papież przybył do Rzymu i zachował wobec monarchów...

Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

w parlamencie; duszpasterstwo wojskowe; symbole religijne w budynkach państwowych; kościół lub zw. wyz...

Moralność w Piśmie Świętym Nowego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych”. Po Soborze Watykańskim II często poddawano...

Kościół w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

i tytułów naukowych regulują umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski. Duszpasterstwo wojskowe...

Systemy relacji państwa i kościoła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1302

. Są jednak różne aspekty obecności religii w obszarze publicznym (np. krzyż w parlamencie, duszpasterstwo w armii...

Zasady konstytucyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 560

do duszpasterstwa specjalnego np. w więzieniach, zakładach opieki społecznej, służby zdrowia, resocjalizacyjne...