Drzewostan - strona 7

Botanika-zagadnienia na egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Botanika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

wymienionych zbiorowisk leśnych podkreśl te, które cechują się drzewostanem jednogatunkowym: oles, bór sosnowy...

Korzystanie z rzeczy publicznych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; 3) ostoje zwierząt; 4) źródliska rzek i potoków; 5) obszary...

Referat

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

letnie drzewostany dębowe. Najlepiej zachowane fitocenozy leśne występują w górnych odcinkach dolin...

Wykład - nawodnienia i zasoby wodne

  • dr inż. Wojciech Łyczko
  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

.kształtowanie odpowiedniego układu pól ornych i drzewostanów, lasów 2. Tworzenie roślinnych pasów ochronnych 3...