Wykład - nawodnienia i zasoby wodne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nawodnienia i zasoby wodne - strona 1 Wykład - nawodnienia i zasoby wodne - strona 2

Fragment notatki:

Nawodnienia potrzeby i problemy: Wyróżniamy strefę suchą i umiarkowaną. Problemy w rozwoju nawodnień: nie wszędzie jednakowe rozmieszczenie wody do nawodnień; zapewnienie zabezpieczenie wzrostu produkcji rolniczej; problemy erozji i sedymentacji; zabagnienie i zarastanie terenów meliorowanych; ochrona zdrowia ludności, jeżeli tereny są za bardzo nawodnione i zabagnione to tam utrzymują się żyjątka uciążliwe dla człowieka. Jakie modyfikacje wprowadzać: 1. Podtrzymywać efektywność wykorzystania wody 2. Zamieniać kanały otwarte na sieć krytą
3.Zwiększanie % udziału nawodnień ciśnieniowych kosztem grawitacyjnych, głównie zalewowych.
4. Wdrażanie nawożenia roślin 5.zwiększanie dokładności dawek nawodnieniowych i dawek nawozowych 6.zmniejszanie strat wody na przesiąki, parowanie 7. Doskonalić metody pomiaru, kontroli, monitoringu prowadzonych nawodnień 8. Zmniejszenie ewapotranspiracji (np. przez nawanianie nocą) 9. Wprowadzanie automatyzacji.
Wykorzystanie nawodnień do innych celów: ochrona przed przymrozkami; obniżanie temp. w lecie; ochrona przed pasożytami
ZASOBY WODNE -bogactwo naturalne - w przyszłości woda będzie priorytetem. Konieczność zapewnienia wody do picia. 70-80 % światowych poborów wody wykorzystywane do nawodnień. Zarządzanie wodą w rolnictwie -modernizacja istniejących urządzeń wodnych; powszechne stosowanie systemów wodooszczędnych; uprawa roślin o małych potrzebach wodnych; retencja (przetrzymywanie wody w okresie nadmiarów i wykorzystanie przy deficycie). DEFICYT- największy obszar środk. Polski. 1. Problem systemów odwadniających 2. Zwiększenie powierzchni dróg 3. Degradacja gleb organicznych 4. Likwidacja obszarów nadmiernie uwilgotnionych 5. Zwiększenie nierównomierności odpływu. Zróżnicowane opady -śr. 600 mm w poszczególnych latach zmienność opadów 70-130 % śr. z wielolecia. Duża amplituda strony przychodowej. Mało wody dyspozycyjnej w latach o małych opadach. Racjonalne sterowanie zasobami -uniezależnić się od zmiennych warunków klimatycznych; dostosować działalność gospodarczą do występujących zjawisk; intensywne nawożenie - dużo azotu, zanieczyszczone ścieki, intensyfikacja rolnictwa może wpływać na jakość wód powierzchniowych; działalność dla ochrony wód podziemnych - likwidacja u źródła emisji zanieczyszczeń, budowa oczyszczalni; ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń: zwiększanie zalesień i zadrzewień, stosowanie pasów buforowych wzdłuż linii brzegowych, zabiegi usprawniające retencję, odbudowa retencji w zlewni.
Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi -a) metody techniczne b) metody planistyczne c) metody agrotechniczne

(…)

… ustalenia ochrony wód śródlądowych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz