Drzewostan - strona 6

WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1253

odbicia wstecznego)- pozwalają na prowadzenie badań: bez względu na pogodę drzewostanu w przekroju...

Leśnictwo pod zaborem pruskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

i w obwodzie Noteckim 0,16 mln. ha. Panującym drzewostanem była sosna. Drzewostany dębowe uległy znacznemu...

Podatek leśny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

: lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat lasy wpisane do rejestru zabytków-użytki ekologiczne Niezależnie...

Retencjonowanie wód-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

na terenach przyległych do zbiornika Zwiększenie biologicznej odporności drzewostanów w otoczeniu zbiornika...

Opracowanie pytań z działu las

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

w starszych klasach wieku drzewostanów, grodzeniu upraw leśnych, sprzątaniu lasów i zadrzewień. Wyznaczanie...

Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

, a więc prawo nie stawiało tamy karczunkom oraz niszczeniu drzewostanów (chyba, że w obronie wierzyciela). Lasy...

Gustaw Adolf Mehlig

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

lasów i sporządzania map, dokonywania podziału powierzchniowe­go, przeprowadzenia taksacji drzewostanów...

Punkt rosy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

i roztopy oraz niekiedy znaczne szkody w drzewostanie...