Drzewostan - strona 19

Finanse

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Podatki - wykłady

  • System podatkowy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3640

leśną. Z omawianego podatku są zwolnione drzewostany w wieku do 40 lat oraz wpisane do rejestru zabytków...

Praca licencjacka Dochody gminy

  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 27006

Zasady finansowania samorządu gminy. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminy. Finanse samorządu terytorialnego jako element finansów publicznych. Dochody własne gminy. Podatki. Opłaty. Inne dochody własne. Podatki gmin ustalane i pobierane na mocy odrębnych przepisów. Podatek rolny. Zasady us...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Polityka ekologiczna - wykłady

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

drzewostanów zdrowych (11%) i bardzo wysokim udziale drzewostanów charakteryzujących się średnim stopniem...

Wszystko o ekologii

  • Politechnika Poznańska
  • dr hab. Włodzimierz Siwek
  • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3059

mniszka w drzewostanach sosnowych (w drzewostanach świerkowych aż 7 lat) Gradacje powstają w miejscach...