Drzewostan - strona 18

Produkcja pierwotna biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

na jednostce powierzchni szacuje się w ten sposób biomasę drzewostanu. Wzory empiryczne do szacowania biomasy...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

, a w odniesieniu do gruntów leśnych także jednorazowe odszkodowanie w razie przedwczesnego wyrębu drzewostanu...

Prawo finansowe - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2947

obowiązku podatkowego Zwolnienia: lasy z drzewostanem do lat 40-tu lasy wpisane indywidualnie do rejestru...

Badanie drewna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1911

(np. określenie jakości drewna drzewostanu, partii tarcicy itp.) oraz z wymaganiami dotyczącymi...

Kultura masowa a turystyka masowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6713

ponad 20 tys. ha. Masowy napływ turystów na wysokogórskie szlaki skutkuje też stanem drzewostanu. Ocenia...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

drzewostanów zdrowych (11%) i bardzo wysokim udziale drzewostanów charakteryzujących się średnim stopniem...

Skrypt obszerny(2) - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

PRAWO ROLNE 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego DEFINICJA STATYCZNA Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z kształtowaniem większej przestrzeni pr...