Dostępność komunikacyjna - strona 4

Wykład - Region węzłowy (nodalny)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2289

,prywatność, wygląd estetyczny, dostępność komunikacyjna, uzbrojenie techniczne) Outputowa orientacja...

Konkurencyjność regionów - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

regionalny,  kompleksowe zagospodarowanie infrastrukturalne,  dostępność komunikacyjna; renta położenia...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1967

specyficzne przewagi lokalizacyjne (Location) - ceny i jakość czynników produkcji, dostępność komunikacyjna...

Zagraniczna polityka ekonomiczna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 658
Wyświetleń: 812

, obcokrajowców w państwie) Geopolityczne(surowce, klimat, ukształtowanie terenu warunkujące rolnictwo, dostępność...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

turystyczne baza/ zagospodarowanie turystyczne dostępność komunikacyjna stan środowiska dzialania z zakresu...