Formy przepływu kapitału-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy przepływu kapitału-wykład - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 (2.12.2007r.)
Formy przepływu kapitału
Podział ze względu na czas wywozu
krótkoterminowe - mniej niż 12 miesięcy; w 99% kredyt handlowy jest formą krótkoterminową, inwestycje na rynku walutowym
długoterminowe - więcej niż 12 miesięcy; bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Podział ze względu na formę, postać
kredyty handlowe: nigdy nie występuje samodzielnie, jest wynikiem transakcji w handlu międzynarodowym; odroczona forma płatności, eksporter kredytuje importera, może mieć miejsce odwrotna sytuacja jeśli mamy do czynienia z wpłatą zaliczki; wyjątek: kredyt handlowy powyżej 12 miesięcy, dobra inwestycyjne o bardzo dużej wartości, ,,obiekty pod klucz'' np. fabryka
inwestycje na rynku walutowym: krótkoterminowe, charakter spekulacyjny, zmiana kursu
inwestycje portfelowe: dywersyfikacja portfela aktywów w ujęciu międzynarodowym; przy posiadanym majątku uzyskać jak największe zyski, różne skłonności do ryzyka; kupowanie akcji na różnych giełdach, różnicowanie aktywów; inwestycja portfelowa nie zawsze jest spekulacyjna
kredyty finansowe w ujęciu międzynarodowym: postawienie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej beż możliwości oddziaływania na sposób jej wykorzystania; rozwój lata 70-te XX wieku
bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub przejmowanie kierownictwa w już istniejącym przedsiębiorstwie: inwestycje od podstaw (greenfiled), przejmowanie (fuzje, przejęcia), prywatyzacja.
Definicja inwestora bezpośredniego OECD: podmiot, który posiada przynajmniej 10% akcji lub udziałów przedsiębiorstwa zagranicznego a jego celem jest wywieranie długoterminowego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Powody wzrostu inwestycji bezpośrednich, lata 80-te XX wieku:
możliwości technologiczne
dostęp do informacji
rozwój procesu integracji gospodarczej
procesy prywatyzacji
wzrost kosztów fazy badawczej i łączenia
fuzje i przejęcia
TEORIA EKLEKTYCZNA Przepływ bezpośrednich inwestycji.
Czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstw.
Korzyści i zagrożenia związane z lokalizacją części działalności przedsiębiorstwa za granicą:
ceny czynników produkcji
jakość czynników produkcji
dostępność komunikacyjna, koszty transportu
ustawodawstwo regulujące działalność obcego kapitału
wielkość rynku i możliwość lokowania na nim produktu finalnego


(…)

…, pieniądze z kredytu wywożono za granicę
Błędy kredytodawców
Ocena wniosków kredytowych indywidualnie a nie kompleksowo.
Zbyt przyjacielska atmosfera.
Zbyt duże zaufanie do ZSRR.
Nadmierne zaufanie do instytucji międzynarodowych: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 33

… niewypłacalność państwa
Ekspansja kredytów finansowych przypada na 70-te lata, największy rozwój w czasie pierwszego kryzysu naftowego. Kryzys dotyka całą gospodarkę światową.
Najprostszą formą zagospodarowania pieniędzy dla eksporterów ropy były lokaty w instytucjach finansowych.
Transakcje za ropę naftową zawierano głównie w dolarach amerykańskich, dlatego też zakładano lokaty dolarowe.
Banki na masową skalę…
… niż w momencie zaciągania kredytu
Wtedy nikomu nie zależało na zabezpieczeniu kredytu. Uważano, że dekoniunktura na rynkach jest tak silna, że długo stopy procentowe nie wzrosną.
Gospodarka USA w latach 70-tych weszła w fazę stagflacji (wysoka jak na USA inflacja, ujemny wzrost gospodarczy). Większość gospodarki opierała się na umowach długoterminowych.
Fridmann - za rządów Regana stworzył plan naprawczy gospodarki USA, który zakładał obniżenie podatków z równoczesnym podniesieniem podstawowych stóp procentowych.
USA wyszło ze stagflacji, co wpłynęło na resztę świata. Powstało zagrożenie przeniesienia kapitału eksporterów ropy z lokat europejskich do banków amerykańskich bo tam były wyższe stopy
Europejskie banki komercyjne wymusiły na bankach centralnych podniesienie stóp procentowych do poziomu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz