Dokumentacja niearchiwalna

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3815

materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej...

Archiwa bieżące-notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Mróz
 • Archiwa bieżące
Pobrań: 770
Wyświetleń: 8064

się spis dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na zniszczenie: wg. kom organizacyjnych, wg. wykazu akt...

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

”, a pozostałe elementy symbolu klasyfikacyjnego oznaczają: BE - dokumentację niearchiwalna, która po upływie...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. W kancelarii systemu bezdziennikowego rzeczowy wykaz akt pełni...

Zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Kopiński
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

komórek org, których dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu komisja sporządza wniosek do właściwego...

AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

 • dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wieczyście, 2) dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu oraz podlegająca ekspertyzie ROZPORZĄDZENIE...