Dokument złożony

Prawne aspekty akcesu Polski do UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

: I - Traktat dotyczący przystąpienia do UE - dokument złożony z preambuły i trzech artykułów, jego znaczenie...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2758

, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych...

Nowe formy zatrudnienia i pracy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

hunters) - podkupywanie pracowników Techniki selekcji: Analiza dokumentów złożonych do pracy - CV, list...

Informacje dla osób składających skargę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Trybunału, dokumenty złożone w Kancelarii Trybunału przez obie strony postępowania, lub przez strony trzecie...

Rynki walutowe - notatki

 • dr Jan Bober
 • Rynki walutowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3262

fizycznego dokumentu złożenie ich w KDPW (?) żaden z powyższych Model jednowskaźnikowy Sharpe'a: jest metodą...