Dochodowa elastyczność popytu - strona 3

Krzywa popytu indywidualnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

ze wzrostem dochodu. Dochodowa elastyczność popytu jest również dodatnia. Im bardziej krzywa popytu przesuwa...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 5999

popytu Gdzie: Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne...

Badanie zmian zachodzących na rynku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Nathali
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

cenowej ma wartość ujemną W przypadku substytutów ma wartość dodatnią Dochodowa elastyczność popytu: EID...

Czynniki popytu i podaży, elastyczność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 938

na zmianę dochodów nazywa się dochodową elastycznością popytu. Wyróżnia się: dochody nominalne - wyrażone...