Dobra podrzędne - strona 4

Analiza rynku - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1771

niezbędnych b)dóbr podrzędnych c)dóbr luksusowych d)dóbr normalnych 25.Model pajęczyny: a)służy do wyjaśnienia...

Podaż i prawo podaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

się popyt pod wpływem zmiany dochodu konsumenta Ed>0 – są to dobra normalne Ed

Mechanizm rynkowy 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

jest: liczbą dodatnią dla dóbr normalnych, liczbą ujemną dla dóbr podrzędnych. Zawarta jest między 0 i 1...

Rynek - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1547

popyt na jakieś dobro maleje, dobro takie określane jest jako dobro podrzędne lub dobro niższego rzędu...

Mikroenonomia -test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Irmgard Maria Smandek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2065

normalne, jest to dobro podrzędne, jest to dobro wyższego rzędu, współczynnik elastyczności dochodowej...

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

na dobra wyższego rzędu o współczynniku dochodowej elastyczności popytu większym od 1 i dobra podrzędne...