Mikroenonomia -test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroenonomia -test - strona 1 Mikroenonomia -test - strona 2 Mikroenonomia -test - strona 3

Fragment notatki:

Test z mikroekonomii [prof. Smandek]
Wybierz prawidłową lub prawidłowe odpowiedzi
(za pełną i poprawną odpowiedź 1p)
Ekonomia pozytywna:
zajmuje się polityką, której celem jest osiągnięciem tego, co powinno być,
to sądy ekonomiczne będące obiektywnym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki,
zajmuje się relacjami przyczynowo - sktutkowymi między zmiennym ekonomicznym, które mają charakter obiektywny,
nie formułuje sądów wartościujących.
Dyskryminacja cenowa ma miejsce wtedy, gdy monopol:
sprzedaje ten sam produkt po cenach dumpingowych,
sprzedaje ten sam produkt po cenach maksymalnych,
sprzedaje ten sam produkt po różnych cenach dla różnych grup nabywców,
różnicuje cenę w zależności od elastyczności cenowej popytu.
Na rynku konkurencji doskonałej:
nie ma barier wejścia i wyjścia,
produkt jest jednorodny,
istnieje kilka firm,
producent nie ma wpływu na poziom cen.
Jeżeli przy danej cenie wielkość popytu jest mniejsza niż wielkość podaży wówczas procesy dostawcze doprowadzą do:
spadku ceny rynkowej,
wzrostu popytu,
wzrostu ceny rynkowej,
spadek podaży.
Bank centralny można zaliczyć do podmiotów:
sfery realnej,
sfery regulacyjnej,
skali mikroekonomicznej,
skali makroekonomicznej.
6. Który z poniższych problemów jest problemem mikroekonomicznym:
wysokość godzinowych stawek płac w przemyśle samochodowym,
skutki programu podtrzymywania przez państwo cen pszenicy,
przyczyny bezrobocia,
d) sposoby maksymalizacji zysku przez firmy,
7. Który z poniższych problemów jest problemem makroekonomicznym:
wysokość godzinowych stawek płac w przemyśle samochodowym,
skutki programu podtrzymywania przez państwo cen pszenicy,
przyczyny bezrobocia,
sposoby maksymalizacji zysku przez firmy,
poziom inflacji w gospodarce.
8. Koszt alternatywny to inaczej:
rachunek straconych szans,
to poziom kosztów występujących w konkurencyjnym przedsiębiorstwie,
to wartość najbardziej preferowanej lecz nie wybranej alternatywy,
to jakikolwiek koszt, który nie ulega zmianie,
to koszt zmieniający się wraze ze zmianą wielkości produkcji.
9. Przedstawicielami nurtu ekonomii klasycznej są:
Adam Smith,
Dawid Ricardo,
Margaret Thatcher,
Arutr Rubinstein,
Franklin Roosvelt.
10. Zasada racjonalnego gospodarowania oznacza, że:


(…)

… działanie gospodarcze jest uzasadnione.
11. Niskie zbiory rzepaku spowodują:
obniżenie ceny oleju słonecznikowego,
spadek podaży rzepaku,
wzrost popyt na rzepak,
wzrost ceny rynkowej rzepaku.
12. Wzrost dochodów nabywców o 6% spowodował wzrost popytu na pewne dobro o 8% można z tego wywnioskować, że:
jest to dobro normalne,
jest to dobro podrzędne,
jest to dobro wyższego rzędu,
współczynnik elastyczności…
…) dziennie. Mogłaby także kupić za cały swój dochód 15 pączków i 10 lodów dziennie, jeśli cena pączka Cx = 1 zł. Ile wynosi dochód pani Ani:
15 zł,
20 zł,
25 zł,
30 zł,
żadna
27. Dobro jest zaliczane do grupy dóbr normalnych, gdy:
wartość bezwzględna współczynnika elastyczności cenowej popytu jest większa od 1 wartość współczynnika elastyczności mieszanej popytu jest dodatnia,
wartość współczynnika…
… na poziom ceny.
19. Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa:
jest wyznaczone dla zrównania się kosztu krańcowego z przeciętnym kosztem zmiennym,
to synonim optimum technicznego,
odpowiada wielkości produkcji, przy której utarg krańcowy zrównuje się z kosztem krańcowym,
to stan, w którym przedsiębiorstwo wytwarza wielkość produkcji maksymalizującą zysk.
20. Ustalenie przez Rądz ceny minimalnej na określone dobro:
ma sens wówczas, gdy cena zostanie ustalona powyżej ceny równowagi rynkowej,
wywoła powstanie na rynku niedoboru towarów,
ma sens wówczas, gdy cena zostanie ustalona poniżej ceny równowagi rynkowej,
spowoduje spadek popytu na dane dobro.
21. Która z podanych niżej form rynku cechuje występowanie jakiejkolwiek siły monopolowej,wywołanej istnieniem na tym rynku barier wejścia:
czysty monopol…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz