Analiza rynku - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku - pytania - strona 1

Fragment notatki:

Pytania dotyczą GMP i analizy rynku. Poruszone kwestie to: sposoby dokonywania wyborów wg Samuelsona, działalność zwyczajowa, efekt Veblena, elastyczność cenowa popytu.
Pomocna w przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotu makroekonomia.

GMP + analiza rynku
4 podstawowe sposoby dokonywania wyborów wg Samuelsona to:
Cena, dochody, promocje, upodobania
Zwyczaj, nakaz, rynek, instynkt
Koszty, gust, chęci, pragnienie
Nie ma poprawnej odpowiedzi
Działalność zwyczajowa, która jest jedną z trzech rodzajów działalności gospodarczej polega na:
Osiąganiu celów, dzięki sponsorom
Osiąganiu korzyści, dzięki likwidacji innych firm
Osiąganiu celów, dzięki funduszom z akcji promocyjnych
Osiąganiu ustalonych przez tradycję celów, za pomocą ustalonych przez tradycję środków
Działalność nakazowa występuje w:
Gospodarkach wojennych
Gospodarkach politycznych
Gospodarkach prywatnych
Gospodarkach planowanych centralnie
Komplementarność to cecha niektórych dóbr. Polega na:
Uzupełnianiu się dóbr w celu spełnienia określonej funkcji
Zamianie dóbr w celu spełnienia określonej funkcji
Wykluczaniu się dóbr
Usuwaniu dóbr przeszkadzających w spełnieniu danej funkcji
Produkt marginalny wyraża się wzorem:
TC= TC= MP= MP= Punkty na zewnętrz krzywej możliwości produkcyjnych oznaczają:
Zestawy takich ilości dwóch dóbr, których producent nie może wytworzyć w danym czasie, mimo najlepszego i pełnego wykorzystania swoich możliwości produkcyjnych
Zestawy takich ilości dwóch dóbr, których producent może wyprodukować, lecz jest to nieopłacalne
Zestawy takich ilości dwóch dóbr, które producent produkuje po innej cenie
Zestawy takich ilości dwóch dóbr, które są produkowane, ale konsument nie może sobie na nie pozwolić
Krzywa popytu stanowi graficzną ilustrację prawa popytu czyli:
Przedstawia zależność nabytej ilości danego dobra w stosunku do jego wagi
Przedstawia zależność nabytej ilości danego dobra w stosunku od jego ceny
Przedstawia zależność nabytej ilości danego dobra w stosunku do dochodów konsumenta
Brak poprawnej odpowiedzi
Czynniki pozacenowe wpływające na popyt to:
Cena dóbr substytucyjnych
Siła konkurencji
Gust konsumentów
Brak poprawnej odpowiedzi Wieloczynnikowa funkcja popytu wyraża zależność ilości danego dobra między innymi od:
Ceny danego dobra
Wielkości podaży danego dobra
Stopy podatków pośrednich
Brak poprawnej odpowiedzi
Efekt Veblena polega na:
Demonstracji swoich możliwości konsumpcyjnych. Wzrost ceny przy wysokich dochodach może być powodem zakupów w celu dowartościowania samego siebie.
Eliminacji tych dóbr, które są chętnie kupowane przez inne gospodarstwa
Nabywaniu coraz większej ilości tych dóbr, które są nabywane przez inne gospodarstwa


(…)

… przez inne gospodarstwa
Nie nabywaniu dóbr, w celu protestu przeciw szybkim wzrostom cen We wzorze funkcji popytu, jako funkcji wielu zmiennych, „T” oznacza:
Cenę dobra A
Dochody
Gusta konsumentów
Pozostałe czynniki
Wartość dodatnia mieszanej elastyczności popytu, dotyczy:
Dóbr komplementarnych
Dóbr produkcyjnych
Dóbr substytucyjnych
dóbr niezależnych od siebie
Im wyższa jest cena dobra tym nabywa się mniejszą ilość dobra, gdyż wydatek się nie mieści w granicach dopuszczanych przez nabywców. Wyróżnia się efekty zmian cen:
substytucyjny
zwrotny
dochodowy
nie wyróżnia się żadnych efektów zmian 14.Jakim wzorem wyrażamy elastyczność mieszaną popytu:
a. b. = : c. , = : d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 15.Jakie oscylacje przedstawia wykres:
a. stałe
b. tłumione
c. wybuchowe
d. zmienne
16.Cana maksymalna to cena…
… relatywnej zmiany nabywanej ilości danego dobra względem relatywnej zmiany ceny tego dobra
d. służy do mierzenia reakcji zmiennej zależnej na zmianę jednej ze zmiennych niezależnych
18.Jakie są czynniki pozacenowe wpływające na przesunięcie krzywej podaży:
a)ilość oferowanego dobra
b)ceny czynników produkcji
c)poziom techniczny produkcji
d)cena danego dobra
19.Niektóre gospodarstwa domowe mniej cenią…
….Przesuwając krzywą podaży równolegle w prawo, w dół:
a. podaż się nie zmieni
b. nastąpi wzrost podaży c. nastąpi spadek podaży d. wszystkie odpowiedzi są błędne
22.Wykres przedstawia:
a. punkt „E” przecięcia się krzywej popytu i krzywej podaży
b. stan równowagi rynkowej
c. krzywą podaży
d. nierównowagę rynkową
23. Jakie rodzaje wahań cen i ilości na rynku możemy zilustrować za pomocą modelu pajęczyny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz