Podaż i Elastyczność popytu - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż i Elastyczność popytu - wykład 2 semestr - strona 1 Podaż i Elastyczność popytu - wykład 2 semestr - strona 2 Podaż i Elastyczność popytu - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Podaż i Elastyczność popytu.
Podaż to ilość danego dobra oferowanego na sprzedaż w danym czasie, po danej cenie, ceteris paribus.
Prawo podaży: w miarę wzrostu ceny ilość danego dobra oferowanego na sprzedaż podaż rośnie i odwrotnie: w miarę spadku ceny dobra oferowanego podaż spada, ceteris paribus.
Krzywa podaży: cena S
P2 P1 ilość
Q1 Q2 Pozacenowe determinanty podaży
Pozacenowe determinanty podaży
Wzrost podaży danego dobra
Spadek podaży danego dobra
Ceny czynników produkcji
spadek
wzrost
Wysokość produktów obciążających przedsiębiorstwa
spadek
wzrost
Wysokośc dotacji i subwencji dla przedsiębiorstw
wzrost
spadek
Postęp techniczny i innowacje
postęp
regres
Liczba przedsiębiorstw na rynku
wzrost
spadek
Zadanie: jak zmieni się:
Podaż mebli, gdy cena drewna wzrośnie:
Cena s
S
Podaż mebli spadnie
Ilość
Podaż mięsa, gdy jego cena spadnie:
Cena P2 S
Podaż mięsa się nie zmieni
P1 Ilość nabywanego mięsa zmniejsza się
Q1 Q2 ilość
Podaż artykułów rolnych po wprowadzeniu dopłat do rolnictwa:
Cena S
s
Podaż artykułów wzrośnie
Ilość Podaż jajek przed Wielkanocą:
Cena S
s
Podaż jajek wzrośnie
Ilość Podaż usług fryzjerskich wejściu na rynek nowych salonów fryzjerskich:
Cena
S
s
Podaż usług wzrośnie
Ilość
Podaż owoców gdy ich cena wzrośnie:
Cena
P2 P1 Podaż się nie zmieni
Ilość nabywanych owoców wzrośnie
ilość
Q1 Q2 Równowaga rynkowa to sytuacja, w której ilość nabywanego dobra jest równa ilości tego dobra oferowanej na sprzedaż
(Popyt) QDE = QSE (Podaż)
Graficznie, punkt równowagi to punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży.
Dzieje się to przy cenie równowagi PE, czyli przy cenie czyszczącej rynek z nadwyżek popytu i podaży.


(…)

… są wartości procentowe)
Miara arytmetyczna
EQDA,I = delta Q/Q1+Q2 : delta I/ I1+I2 (wzór używany gdy w zadaniu podane są dwie wartości)
Miara geometryczna
EQDA,I = dQ/dI x I/Q
(wzór używany gdy w zadaniu podane są: wartość i wzór funkcji)
Interpretacja: jeżeli dochód zmieni się o 1% to ilość nabywanego dobra zmieni się o E%
Siła relacji:
dobra podrzędne (Giffena) dobra normalne
EQDA,I -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4…
… czyszczącej rynek z nadwyżek popytu i podaży.
cena
nadwyżka dobra S
E cena równowagi
Niedobór dobra D
Ilość równowagi ilość
Zadanie: jak się zmieni:
Popyt, podaż oraz ilość i cena równowagi rynkowej książek na skutek pogłębiającego się kryzysu nieczytania książek i jednoczesnego wzrostu cen papieru:
cena s
d
D S
cena wzrosła ilość maleje
P2 popyt na książki maleje
P1 podaż książek maleje
Popyt, podaż oraz ilość i cena równowagi rynkowej owoców na skutek uzyskania przez sadowników dopłat do uprawy owoców i jednoczesnego zaistnienia mody na zdrowe odżywianie się :
Cena D d S
s Popyt na owoce rośnie
Podaż owoców maleje
P2 Cena wzrosła
P1 Ilość wzrosła
ilość
Q1 Q2 Popyt, podaż oraz ilość i cena równowagi rynkowej alkoholu zaraz po zakończeniu sesji zimowej na UMK i po jego jednoczesnym ogłoszeniu wzrostu…
…, podstawowe, np. chleb.
II.Koszty w długim okresie
Okres długi w teorii ekonomii to okres, w którym wszystkie czynniki produkcji są zmienne. Jest to okres, w którym wszystkie koszty przedsiębiorstwa są kosztami zmiennymi.
Stałe korzyści skali to sytuacja, w której rozmiary produkcji powiększają się w takim samym tempie jak nakłady czynników produkcji.
W sytuacji każdemu kolejnemu zwiększeniu skali produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz