Mikroekonomia - wykład 4 (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 4, (sem. I)
Wykład 4
Elastyczność cenowa (punktowa)
Elastyczność dochodowa
Elastyczność dla dóbr substytucyjnych
Elastyczność dla dóbr komplementarnych
Elastyczność cenowa popytu
Rodzaj popytu
Wartość współczynnika
Popyt elastyczny
│Ed│1
Popyt jednostkowy
│Ed│=1
Popyt doskonale elastyczny
│Ed│=∞
Popyt doskonale nieelastyczny (sztywny)
│Ed│=0
Elastyczność cenowa popytu może być analizowana jako tzw. elastyczność punktowa lub łukowa. Gdy zmiany cen są niewielkie można stosować wzór na elastyczność punktową, natomiast dla większych zmian cen stosuje się inną metodę liczenia, niwelującą możliwe różnice występujące przy wzroście i spadku ceny. Jest to formuła na łukową elastyczność liczoną wzorem:
d1 - popyt bazowy (początkowy) d2 - popyt po zmianie ceny
Przesuwając się w dół wzdłuż krzywej popytu obserwuje się zmniejszanie elastyczności popytu. Zjawisko to wyjaśniają ilości procentowe zmian cen i popytu. Kolejne zmniejszenia cen powodują wzrost wielkości procentowych. Kolejne zwiększenia ilości dobra dają coraz mniejsze ilości procentowe.
Dochodowa elastyczność popytu będąca reakcją popytu na zmianę w dochodach może być różna dla różnych dóbr. W przypadku dóbr luksusowych E1 natomiast w przypadku dóbr nie luksusowych E0
Elastyczność dochodowa
Dobra normalne
E0
Dobra luksusowe
E1
Dobra podstawowe
E1


(…)

… dla różnych dóbr. W przypadku dóbr luksusowych E>1 natomiast w przypadku dóbr nie luksusowych E<1.
Wielkość elastyczności mieszanej (krzyżowej) wskazuje na stopień pokrewieństwa badanych dóbr. Im wyższa jest wartość dodatnia wskaźnika elastyczności tym większa (silniejsza) jest substytucja, a im niższa jest wartość ujemna tym silniejszy jest związek komplementarny. Wartość bliska 0 wskazuje brak…
… między ceną a ilością podaży gdy cena rośnie podaż również rośnie i odwrotnie. Jest to tzw. prawo podaży.
Cena substytutów
Koszty produkcji
Dostęp do czynników produkcji
Stan techniki i technologii
Cele firmy
Przewidywania odnośnie cen
Podatki i subsydia
Elastyczność cenowa podaży jest miarą reakcji podaży na zmianę ceny
Determinanty elastyczności podaży:
Technologia produkcji (prosta technologia - podaż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz