Detergenty - strona 4

Adsorpcja jonowymienna - definicja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2751

(granulek). Substancje powierzchniowo-aktywne Substancje powierzchniowo-aktywne- surfaktanty (detergenty...

Przemysłowe wykorzystanie pleśni

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079

pasz, detergenty A. niger, A. nidulans Trichoderma viride, Stachybotrys chartarum - badanie...

Podział zanieczyszczeń - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

i detergenty -nawożenie i wzrost erozji w zlewni Eutrofizacja - w środowiku wodnym, tworzenie zakwitów glonów...

Izolacja RNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1603

biologicznym i środowisku liczne, aktywne i stabilne RNazy Zachowują one aktywność w 100ºC, w detergentach...

Sedymentacja-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

osadową 4. Detergenty 5. Nadmierne turbulencje w obiektach poprze-dzających osadniki 6. Wpływy klimatyczne ...