Detergenty - strona 3

Podział odpadów komunlanych, WYKLAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3598

15 alkalia 16 detergenty 17 odczynniki fotograficzne 18 lekarstwa 19 pestycydy, herbicydy...

Asdorpcja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

, detergentów, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, fenoli i ich pochodnych, niektórych metali ciężkich...

Błonnik pokarmowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

Trawienie próbki pepsyną i pankreatyną w obecności detergentu  przemywanie pozostałości rozpuszczalnika...

Błony biologiczne - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 • Błony biologiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4620

uporządkowaną i fazę ciekłą nieuporządkowaną. Różne frakcje można wyizolować poprzez ekstrakcję detergentem...