Sedymentacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sedymentacja-opracowanie - strona 1 Sedymentacja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SEDYMENTACJA
W zależności od charakteru i stężenia zawiesin rozróżnia się trzy typy sedymentacji:
1. Sedymentacja odrębnych cząstek- dotyczy to zawiesin ziarnistych występujących w ściekach w niskich stężeniach. Większość zawiesin opada jako odrębne cząstki. 3. Sedymentacja zawiesin kłaczkowatych- ten typ występuje często w surowych ściekach miejskich i licznych ściekach przemysłowych, gdy zawierają one niewielką ilość zawiesin. 5. Sedymentacja strefowa- występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z wysokim jednorodnym zawiesin kłaczko-watych. Przykładem sedymentacji strefowej jest opadanie osadu czynnego, skłaczkowanych zawiesin typu chemicznego lub pulpy w ściekach papierniczych. Opadające kłaczki zlepiają się, tworząc kożuch.
Proces opadania charakteryzuje się trzema strefami: strefę opadania-, gdy cząsteczki opadają swobodnie z dużą prędkością strefę przejściową- opadające cząsteczki zaczynają wywierać nacisk na cząstki leżące niżej, następuje spadek prędkości spadania strefę zagęszczenia- tworząc się, gdy duże stężenie zawiesin powoduje mechaniczne podtrzymywanie cząstek przez cząstki opadłe wcześniej. Nowym elementem, wyrazem nowszych tendencji w poglądach na oddzielanie zawiesin jest sedymentacja wielostrumieniowa, która polega na przepuszczaniu dopływających ścieków przez system równoległych rur, płyt,czy półek, zazwyczaj nachylonych do poziomu, w których następuje osadzanie się zawiesin.
Na przebieg sedymentacji ma wpływ wielu czynników, mogą one wspomagać lub utrudniać sedymentację. W celu wspomagania sedymentacji stosuje się czynniki dodatkowe, czyli:
Wstępną flokulację zawiesin, która jest zjawiskiem mieszania ścieków. Łagodne mieszanie powoduje większą częstotliwość zderzeń i kontaktowanie się drobnych zawiesin, dzięki czemu następuje tworzenie się dużych kłaczków szybciej opadających i wydzielanych ze ścieków.
Flokulację można podzielić na: tzw. flokulację powietrzną, powodowaną wskutek mieszania ścieków powietrza; flokulację mechaniczną, prowadzoną przy użyciu mieszaczy mechanicznych ( mieszadeł łopatkowych, turbino-wych oraz śrubowych 2. Dodatki koagulantów- dodawanie ich może być4. uzasadnione wspomaganiem pracy urządzeń. Koa-gulantami stosowanymi w oczyszczaniu ścieków są sole żelaza i glinu. 3. Dodatki polielektrolitów- korzyści z ich dodawania to polepszenie sedymentacji zawiesin w ściekach. Polielektrolity przyśpieszają tworzenie się kłaczków Do czynników utrudnia-jących sedymentację zaliczamy: 4. Dodawana ciecz osadową
4. Detergenty 5. Nadmierne turbulencje w obiektach poprze-dzających osadniki 6. Wpływy klimatyczne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz