Desuetudo - strona 8

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1162

. Taki proces to desuetudo. [32] Najważniejsze konwenanse regulujące zasady systemu parlamentarno - gabinetowego...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4144

. Następuje trwałe i powszechne zaniechanie stosowania danego prawa (desuetudo). Przykład: bilet peronowy...

Prawoznawstwo wykłady UMK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2828

w przypadku zbiegu norm. Reguła Desuetudo - norma prawna traci moc obowiązującą w skutek jej niestosowania...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4872

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje st...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 7357

Praca zawiera podstawowe informacje nt. wykładni prawa w procesie stosowania prawa. Głównie może się przydać studentom V roku prawa. Notatka zawiera informacje tak jak: pojęcie stosowania prawa, model procesu decyzyjnego, typy stosowania prawa, tryb podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w tryb...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4830

odwyknięcia(desuetudo) - Pojawia się, gdy mimo naruszenia normy sankcjonowanej, organ państwa nie wymierza...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1211

, lub poprawia prawo cywilne (przepisy zdezaktualizowane, niesłuszne - desuetudo) Ius gentium: Prawo własne...