Desuetudo - strona 9

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2555

hierarchiczną to stosuje się zawsze regułę hierarchiczną. Zasada desuetudo - norma prawna traci moc obowiązującą...

Skrypt z pordęcznika Morawskiego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1806

,to nie może uchylić jednej z nich (takie uprawnienia w Posce ma tylko Trybunał Konstytucyjny ) reguła desuetudo...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

://akcjakp3.pl ) 16 Związane jest z tym pojęcie odwyknięcia(desuetudo) – Pojawia się, gdy mimo naruszenia...

Prawo cywilne - skrypt (prawo rzeczowe)

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof.zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Prawo cywilne
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 6888

Prawo cywilne 2010/2011 prof. dr hab. M. Pyziak-Szafnicka dr M. Wojewoda Prawo rzeczowe przygotował: W.W. Spis treści 01. Wstęp3 01.1 Historia prawa rzeczowego3 01.2 Źródła prawa rzeczowego3 01.3 Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym 4 02. Najważniejsze pojęcia5 02.1 M...

Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

odwyknięcia(desuetudo) - Pojawia się, gdy mimo naruszenia normy sankcjonowanej, organ państwa nie wymierza...

Powszechna historia państwa i prawa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 5495

Definicje państwa:Arystoteles - wytwór naturalnego instynktu (św. Tomasz z Akwinu, Gracjusz);teistyczne - udział sił boskich, władza pochodzi od Boga (św. Augustyn - V w.), do Wielkiej Rewolucji Francuskiej (jeszcze w XIX w.);L. Gumplowicz - przemoc, na drodze podb...

Wstęp do prawoznawstwa - Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4802

Wstęp do prawoznawstwa Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011 1. Pojęcie prawa w koncepcjach prawno-naturalnych, pozytywistycznych, psychologicznych i w realizmie prawniczym Koncepcja prawno-naturalna jest najstarszą historycznie koncepcją pojmowania prawa. Opiera się na tezie, że prawo natury j...

Prawo Karne(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

orzeczenia TK sporny: odwyknięcie - desuetudo 2. Czas popełnienia przestępstwa art. 6 § 1 „Czyn zabroniony...