Deputat - strona 6

Papiery do złożenia do stypendium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Administracja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 4270

określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, − ekwiwalenty pienię ne za deputaty węglowe...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

koaudiutor biskupstwa wileńskiego, jako deputowany. Antoni książę Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat...

Zarządzanie zasobami ludzkimi zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1435

(korzyści ekonomiczne, zmieniające stan jego posiadania (płace, premie, nagrody, deputaty, ryczałty...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1344

Drużyna: - Zapewniała posłuch księciu, jego urzędnikom i dowódcom. Stała załogą w głównych grodach, na jej czele książę podejmował wyprawy łupieskie. W ciągu XI w traciła stopniowo znaczenie. Drużynników obowiązywała wierność wobec panującego, uczestniczyli w łowach i wyprawach wojennych za co poz...

Systemy motywacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

świadczeń należnych pracownikowi takie jak: dodatek stażowy, deputat, na pomoce szkolne dla dzieci...