Systemy motywacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy motywacyjne - strona 1 Systemy motywacyjne - strona 2 Systemy motywacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Teorie motywacji:
Maslowa
fizjologiczna
bezpieczeństwa
przynależności
uznania
samorealizacji
ARD - Aldorfera
egzystencjalne
społeczne
rozwoju
McRellanda
osiągnięć
afiliacji
władzy
Potrzeby niezaspokojone motywują do działania.
Motywowanie - jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Poglądy na motywacje zmieniały się w czasie i wyróżnić można trzy modele:
I model tradycyjny - od czasów Taylora
II model stosunków współdziałania
III model zasobów ludzkich I W modelu tradycyjnym przyjmowano następujące założenia:
- dla większości ludzi praca jest z reguły przyjemna
- mniej ważne dla pracowników jest to co robi on, niż ile zarabiają - niewielu chce lub potrafi wykonywać pracę wymagającą twórczości, samokierowania, samokontroli W tym modelu oddziaływanie motywacyjne kierownika było ograniczone i powinien on głównie:
ściśle nadzorować i kontrolować pracowników
rozkładać zadania na proste, powtarzalne, łatwe do wyuczenia operacje ustanowić szczegółowe instrukcje i procedury robocze oraz wymagać ich przestrzegania Oczekiwania pracowników zostaną zrealizowane, gdyż ludzie mogą tolerować pracą, jeżeli płaca jest przyzwoita i szef sprawiedliwy. Oczekiwania pracodawcy są również zrealizowane, gdyż wydajność będzie zgodna z normami w warunkach, gdy zadania są proste do wykonania a pracownicy ściśle kontrolowani. II Model stosunków współdziałania - założenia:
ludzie chcą czuć się użyteczni i ważni
ludzie pragną przynależności i uznania, że są indywidualnymi jednostkami
te potrzeby mają większe znaczenia niż pieniądze w motywacji do pracy
Kierownik powinien:
każdemu pracownikowi zapewnić poczucie użyteczności i ważności
informować podwładnych o zamierzeniach, planach i wysłuchiwać ich uwag
pozostawić podwładnym pewien zakres samokontroli i samokierowania Oczekiwania pracowników i pracodawcy zostaną zabezpieczone, gdyż:
dzielenie się informacją oraz ich angażowanie w podejmowaniu decyzji zadowoli (zabezpieczy) potrzeby przynależności i poczucia ważności
zaspokojenie tych potrzeb spowoduje, że pracownicy będą współdziałać z kierownikiem w zakresie realizacji zadań
III Model zasobów ludzkich - założenia:
praca z natury nie jest nieprzyjemna, ludzie pragną przyczyniać się do realizacji celów, które sami ustalali


(…)

… zasadniczego pracownika za następne godziny nadliczbowe, a także w dni wolne od pracy, święta 100% (wyliczone ze stawki wynagrodzenia zasadniczego). Łączna ilość godzin nadliczbowych w skali roku nie może przekroczyć 150 godzin w odniesieniu do 1 pracownika. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, które zgodnie z kodeksem pracy nie może być niższe niż 20% stawki godzinowej wyliczonej z najniższego…
… polityczne obowiązujące prawo (zapisane w K.P. i innych aktach prawnych) jest jednolite dla wszystkich podmiotów. Niedotyczy to natomiast technik i procedur takich przykładowo jak uniwersalna metoda wartościowania pracy. Techniki te powinny się różnić i są one podstawą polityki kadrowej i płacowej.
Polityka płacowa firmy w warunkach gospodarki rynkowej.
Obejmuje następujące zagadnienie:
kształtowanie…
… jest bardzo dużo.
ZASADA TRZECIA
Znane są trzy modele regulowania problemów płacy i pracy:
odgórny (administracyjny)
oparty na wolnej grze rynkowej
negocjacyjny z udziałem „aktorów sceny społeczno-politycznej”
W warunkach gospodarki rynkowej może mieć zastosowanie model 2 i 3. Najczęściej stosowany jest model trzeci i w wyniku tych negocjacji powstają ponad zakładowe układy zbiorowe pracy jak też wskaźnik wzrostu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz