Depozytariusz - strona 9

System emerytalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

przechowuje depozytariusz. Gwarantuje ci to, że twoje pieniądze w otwartym funduszu są bezpieczne. Możliwości...

Analiza finansowa banków komercyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

. Jeżeli oceniamy bank „z zewnątrz”, to celem analizy może być: ocena banku jako depozytariusza, ocena banku...

Ubezpieczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3227

Societe Anonyme Invesco Holding Company L.t.d. Konferencja Episkopatu Polski 3 Depozytariusz Bank Pekao...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

komercyjne w banku centralnym wymagane do pokrycia natychmiastowych żądań depozytariuszy. - DEPOZYT PIENIĘŻNY...

Prawo traktatów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1036

ma depozytariusz, który czuwa nad ilością dokumentów ostatecznie związujących i tym, kiedy traktat zaczyna...