Demokracja liberalna - strona 5

JOHN RAWLS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1134

się na uzasadnieniu demokracji liberalnej której zasady są gwarantowane konstytucyjnie - próbuje połączyć dwie cechy...

XIX wiek - filozofia brytyjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

i ma prawo wygłaszać opinie niezależnie od ich słuszności /demokracja liberalna/ - zmieniamy...

Demokracja ateńska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

demokracji liberalnej z początku zakładała ograniczenie władzy państwowej nad społeczeństwem, później...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

politycznych - partie polityczne zostały uznane za element ustroju demokracji liberalnej i parlamentaryzmu...

Sens ideowy pojęcia faszyzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

, a zarazem symptomem nowożytnego kryzysu kultury i rozkładu demokracji liberalnej; - w zastosowaniach...

Główny zarys myśli

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

autokreatywne, a nie ustanawia uniwersalne reguły moralne. Demokracja liberalna staje się społecznym...