XIX wiek - filozofia brytyjska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
XIX wiek - filozofia brytyjska - strona 1 XIX wiek - filozofia brytyjska - strona 2 XIX wiek - filozofia brytyjska - strona 3

Fragment notatki:

XIX wiek; filozofia brytyjska:
John Stuart Mill /żył w latach 1806 - 1873r./ - zabierał głos w sprawie Marksizmu;
/Jego ojciec - James Mill - wybitny ekonomista/
/J. S. Mill - romantyk [niespełniona miłość - wyszedł za Hariett Taylor, czekając na śmierć jej małżonka], racjonalista/
Stworzył pełny system filozoficzny - ontologiczny, epistemologiczny, polityczny, etyczny, itp.
/Był działaczem publicznym - parlament angielskich, [nigdy był wykładowcą akademickim]/
Literatura:
O wolności /ideologie liberalizmu/
O utylitaryzmie /etyka/
System ekonomii
Epistemologia pozytywistyczna Wprowadzenie reguł dyskursu publicznego /przed Habermasem/ - komunikacja w życiu publicznym wymaga reguł /dwie różne sfery - życie publiczne i życie prywatne/;
→ Publiczna rozmowa może się odbywać pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy będą uznawali pewne zasady:
będą uznawać prawdę /wiara Milla, że można odróżnić sąd fałszywy od prawdziwego, prawda i fałsz ma kwalifikować poglądy - wykazując komuś fałszywość poglądów obowiązkiem jest porzucenie fałszywych przekonań; upieranie się przy sądach fałszywych jest niepojęte → prawda mogła regulować czynności ludzkie/;
Racjonalna argumentacja;
Empatia /rozwinięcie pojęcia z średniowiecznej scholastyki → konieczność powtórzenia sobie poglądów przeciwnika w dyskusji → przyjęcie punktu widzenia rozmówcy/;
XIX wieczny ideał rozmowy publicznej - te trzy wartości należy przestrzegać.
U Milla ważne jest doświadczenie, które buduje poglądy - zmiana poglądów w dyskusji /ale w oparciu o doświadczenie/;
Każdy człowiek ma prawo wygłaszać swoje poglądy i ma prawo wygłaszać opinie niezależnie od ich słuszności /demokracja liberalna/ - zmieniamy je przez doświadczenie; w dyskursie publicznej nie można z góry zakładać, że ktoś ma pogląd prawdziwy/fałszywy - należy wykazać przez argumentację i dyskusje o ich prawdziwości/fałszywości.
Wszystkie opinie powinny być publikowane: jeśli ktoś wygłasza sąd fałszywy, to ma szansę na poprawienie; jeśli ktoś wygłasza sąd prawdziwy, a wspólnota uwikłana jest w fałsz, wtedy czymś złym jest aby wspólnota nie mogła poznać takiego poglądu;
Mill - ojciec liberalizmu:
/pojęcie liberalizmu zawdzięczamy Millowi [chociaż fragmenty pojawiały się wcześniej]/.
Liberalizm: aksjologiczne ukierunkowanie wspólnoty /gmina, miasteczko/;
/Światopogląd to aksjologiczne ukierunkowanie jednostki/
→ można mieć inny światopogląd i inną ideologię /można być wierzącym i liberalnym, być duchownym i wstąpić do partii lewicowej, itp./ → brak kolizji światopoglądu z ideologią.


(…)

… prowadzi do hedonizmu;
/przyjemność != zmysłowej przyjemności; kategoria przyjemności to również, np., altruizm/;
/nie da się nakreślić zestawu przyjemności dla całej ludzkości, czy nawet grupy → jedynie z pomocą statystyką da się ustawić jakąś hierarchię, ale jest ona spłyceniem/;
→ Rachunek użyteczności, związany z przyjemnościami;
/wiele mierzalnych parametrów/;
Utylitaryzm czynów: nie przyjmujemy…
… - za szczęście i cierpienia.
Mill: nowe pojęcie wolności - politycznej - instytucje nie ograniczają wolności jednostki /Kant wolność /etyczna/ = działanie zgodnie z rozumem/.
Nauka: opiera się na sformułowaniu zasad empiryzmu angielskiego /od Bacona do Berkeleya/;
Mill tworzy pozytywizm klasyczny na terenie epistemologii - fundamentem poznania jest doświadczenie introwertyczne /wewnętrzne doznania podmiotu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz