Demografia - strona 30

Podstawy marketingu - wykłady 2

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Bernard Czerwiński
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

(przedsiębiorstwo, jednostka administracji, non profit) - „demografia” organizacji (wielkość produkcji, liczba...

Kierowanie - Formalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2121

społeczne: czynniki otoczenia, takie jak demografia, styl życia czy wartości społeczne, mogące wybierać...

Geografia - pytania i odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy geografii
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2135

szczegółowe geografii społeczno-gospodarczej - geografia ludności (demografia) - geografia osadnictwa...

Polityka gospodarcza-zagadnienia

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4809

Politykę można wiązać z działalnością państwa, państwo zawsze wpływa także na gospodarkę, chociażby dlatego, iż chcąc funkcjonować, musi pobierać na to pewne środki, które później musi jakoś wydatkować. Państwo wpływa na rozwój gospodarczy, rozwój bezrobocia, stabilizację pieniądza. Przez sam fakt i...

Mikroekonomia - Funkcje ekonomii

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2058

Wykłady Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana spo...