Demografia - strona 31

Polityka Społeczna - zasady i style

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Małgorzata Zamojska
  • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2814

in. zagadnienia takie jak: umiędzynarodowienie polityki społecznej, cechy charakterystyczne europejskiego modelu socjalnego, szanse i zagrożenia związane z realizacją zreformowanego europejskiego modelu socjalnego, model socjalny, leksykon polityki społecznej, styl liberalny, styl opiekuńczy. W n...

Polityka społeczna wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Grażyna Holik
  • Polityka społeczna
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3150

, sprawiedliwość społ.], z socjologią [wykorzystywanie technik badań], z demografią [uzyskiwanie pierwotnych danych...

Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Piotr Miodunka
  • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 3787

­ geografia ludności (demografia) ­ geografia osadnictwa ­ geografia rolnictwa ­ geografia przemysłu...