Demagogia - strona 4

Georg Friedrich Hegel

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

zagrożenie demagogii i wzrostu zagrożeń wywrotowych, a ponadto wielką część społeczeństwa wyrzuca poza nawias...

Historia powszechna - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Pile
 • dr Elżbieta Lesiewicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2310

. Dlaczego bolszewicy wygrali: byli bezwzględni, fanatyczni, zdyscyplinowani, zawarto pokój w Brześciu, demagogia...

Platon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 854

jako demagogia. Równość przyznana równym i nierównym. Rządy ludu, wcześniej dotkniętego ubóstwem. Naczelną...

Socjologia propagandy

 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2450

, jej kierunku i o jej przebiegu. Język polityki: Demagogia - umiejętność odwoływania się do uprzedzeń tłumu...

Platon- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

utożsamiał go z demagogią, rozpasaniem ludu. Demokracja jest formą ustrojową poprzedzającą tyranię. Filozof...

Partie i systemy partyjne - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3066

autorytaryzmu: − demagogia partii politycznych walczących o władze − partie nie są depozytariuszami...