Socjologia propagandy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia propagandy - strona 1 Socjologia propagandy - strona 2 Socjologia propagandy - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 1 stron i porusza zagadnienia takie jak: propaganda, propagandis, perswazja nakłaniająca, mediatyzacja, modele komunikowania, elementy procesu komunikacyjnego, definicje propagandy, Rodzaje propagandy, nurty propagandy politycznej, nurty w zakresie propagandy, teoria sukcesu propagandowego, nurt psychologiczny, nurt socjologiczny, nurt politologiczny, propaganda integracyjna, propaganda adaptacyjna, propaganda informacyjo-interpretacyjna, propaganda dezinformacyjna i demaskatorska, propaganda społeczno-socjologiczna. Notatka zawiera również informacje dotyczące pojęć takich jak: propaganda polityczna, propaganda biała, propaganda szara, propaganda czarna, model deflekcyjny, propaganda zewnętrzna, propaganda wewnętrzna, system propagandowy, ideologia, reklama polityczna, koncepcje systemu propagandowego, system otwarty, system zamknięty, podział systemów medialnych ze względu na cztery teorie prasy, system autorytarny. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: liberalny, społecznej odpowiedzialności, komunistyczny, reguły mediów, nurty interpretacyjne, elementy opinii publicznej, demagogia, nowo-mowa, cele propagandy, język partyjny, propaganda totalitarna, terror, propaganda wizualna, cechy propagandy wizualnej.


W notatce pojawiają się tez nazwiska takich postaci jak: Jowett, Moede, Doob, Lasswell, Parsons, Ellul, Mills, Jowett, O?Donnell, Fraser, Newcomb, Duverger, Allport, Hannah Arendt.

SOCJOLOGIA PROPAGANDY:
Propaganda - termin pochodzi z łaciny (krzewić, rozciągać), określenie działań moralnie podejrzanych - manipulowanie symbolami, by nakłonić ludzi do pewnych zachowań. Prowadzi się ją w interesie nadawcy, z pominięciem interesu odbiorców. R. Merton - propagandis (propagando-wstręt), osiągnęła rozmiary epidemii. Bywa utożsamiana z szerzeniem nieprawdziwych informacji.
Propaganda - działania mające na celu skłonienie do przyjęcia poglądów - perswazja nakłaniająca. Propaganda - (najszersze znaczenie) celowe, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowości ludzkie zmierzające do kształtowania postaw ludzi a przez to wywołanie zachowań pożądanych z punktu widzenia planów dążeń i interesu podmiotu działań propagandowych
Na złe postrzeganie propagandy wpłynęły:
ideologie totalitarne: komunizm, faszyzm;
po II wojnie światowej - świadomość ujemnego wartościowania praktyk propagandy;
Propaganda - jedna z form komunikacji.
Komunikowanie polityczne może mieć wiele znaczeń. Mediatyzacja - nasączenie środkami przekazu.
Rodzaje komunikacji (Seleno, Mortensen):
bezpośrednia - interpersonalna:
pośrednia:
Modele komunikowania:
uczestnicy starają się podzielić informacjami dla lepszego zrozumienia się;
przepływy komunikatów w jednym kierunku (na ogół);
Elementy procesu komunikacyjnego:
nadawca;
przekaz;
kanał;
odbiorca;
sprzężenie zwrotne;
efekt procesu przekazu;
W większości przypadków komunikacja propagandowa ma charakter pośredni. Zinstytuzowana forma komunikowania (np. rządy, partie, instytucje wychowawcze).
Definicje propagandy:
1931 Bidelle - pod wpływem propagandy każda jednostka zachowuje się tak jak gdyby jej reakcje były wynikiem jej własnej decyzji. Szereg jednostek można zmusić do takiego zachowania, przy czym każdą z nich kierują jej własne sądy (manipulacja i wpływanie na zachowanie ludzkie);
1948 Krech, Crutchfield - propaganda to specyficzna forma pobudzeń, która jeżeli jest skuteczna, daje w wyniku proces sugestii;
1954 Schramm - sprowadzenie procesu propagandy do modyfikowania postaw i opinii oraz do efektów fun

(…)

… przeciwników;
reedukacja i pranie mózgów - ma na celu transformację przeciwnika w sprzymierzeńca;
publiczne i ludzkie reakcje, które uważane są za bardzo ważną płaszczyznę działań propagandy i mają na celu:
promowanie, afirmowanie pewnych wartości;
adaptację jednostki lub grup do społeczeństwa, do konsumpcji i do aktywności - wytworzenie postaw konformistycznych;
wąska płaszczyzna - propaganda to połączenie…
… - usprawiedliwianie działań, ukrywanie poczynań. Ważna rola cenzury - sprawdzanie tego, co jest publicznie wypowiadane. Na straży, czele cenzury stoi prawo.
jeżyk propagandy - język jednej i słusznej strony;
język sprawowania władzy, dominacji jednej opcji w społeczeństwie;
Hannah Arendt - „Propaganda totalitarna”:
Rozmach totalitaryzmu przyciąga dwie zasadnicze grupy:
masy - trzeba je zdobyć za pomocą propagandy;
elity;
Ruchy totalitarne tylko w niewielkim stopniu mogą korzystać z terroru. Zdaniem autorki stwierdzenie, iż w krajach totalitarnych propaganda i terror są zbliżone jest jedynie częściowo prawdziwe. Tam, gdzie występuje całkowity totalitaryzm propaganda jest zastępowana indoktrynacją, wykorzystuje się przemoc w celu zastraszania ludzi. Zastraszanie jest bardzo silne zwłaszcza na początku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz