Dekolonizacja Afryki przyczyny - strona 11

Naród - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 420
Wyświetleń: 791

ANTYKOLONIALNY - w rozwijającym się świecie; w Afryce i Azji pomógł uformować poczucie przynależności narodowej...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

było to w czasach dekolonizacji, gdy powstawały nowe państwa i USA obiecywało pomoc nowemu państwu w zamian...

Pojęcie i definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

. BiH i Czerwony Krzyż QUASI-P.: p. postkolonialne, które w wyniku dekolonizacji uzyskały status pr-m-n...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

EKONOMICZNE: Stulecie migracji (XIXw) ,migracje zarobkowe do europy Zach, w 2 połowie XXw.: Przyczyny migracji...

Historia ONZ - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

z państwem czy nie. Okres dekolonizacji specyficzny, podstawy dekolonizacji wynikały z działalności...

Statystyka - zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Stachera
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

60% ludzi mieszka w Azji (prawie 4 mld) 14% w Afryce (920 mln) 11% w Europie (730 mln) 8,5...