Międzynarodowe stosunki polityczne - materiały - Układ dwubiegunowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5768
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - materiały - Układ dwubiegunowy - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne - materiały - Układ dwubiegunowy - strona 2 Międzynarodowe stosunki polityczne - materiały - Układ dwubiegunowy - strona 3

Fragment notatki:


WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Nowy system międzynarodowy po 89 r.
Ostatnie 10 lat. 89/90 - 00.
Rola mocarstw i supermocarstw w stosunkach międzynarodowych
Struktura nowego systemu międzynarodowego i jego cechy
Ad. 1) Rola mocarstw i supermocarstw w stosunkach międzynarodowych
Kryteria:
potęga
potencjał ekonomiczny, militarny itd.
zasięg działania
siła wpływów
300 lat - epoka państw narodowych. 5 - 8 mocarstw. Początek XIX wieku - 5 mocarstw: Austro-Węgry, Prusy, Rosja, Anglia, Francja.
Początek XX wieku + 3 mocarstwa - Stany Zjednoczone, Japonia, Włochy.
Trwało to do końca II Wojny Światowej.
Po II Wojnie Światowej - nowy system - trwał 45 lat.
Duże znaczenie miał potencjał militarny. Dwa mocarstwa (super mocarstwa) Stany Zjednoczone i Rosja - niezrównoważenie systemów i bloków. Odmienne systemy we wszystkich dziedzinach. Dokonały podziału świata na sfery ich wpływów. Rywalizacja tych państw po układzie poczdamskim. Zimna wojna.
Układ dwubiegunowy (Stany Zjednoczone - Rosja):
porządek po wojnie był niesprawiedliwy, pozostawiał (wyłączał) słabe państwa z kontraktów międzynarodowych. Dominacja radziecka;
konflikt na wszystkich płaszczyznach, rywalizacja;
stworzył stan równowagi nuklearnej.
Ujemne skutki powstania super mocarstw:
zmagania ich o zdobycie przewagi na wszystkich płaszczyznach;
zamazana została główna treść wymiany międzynarodowej (surowce strategiczne), nie mogły nimi obracać ze skutkiem straty dla obu stron,
ograniczona rola państwa (nawet mocarstw, np. Francja, Niemcy), decyzje były przede wszystkim podejmowane na szczeblu super mocarstw; ograniczona suwerenność dla systemu;
Przyczyny upadku:
Były różne okresy napięcia: większe i mniejsze.
Powstanie państw Trzeciego Świata - nie podporządkowało się żadnemu mocarstwu.
Wyłom z socjalizmu - autonomizacja Chin Lud. Równowaga została naruszona - terytorium.
Gospodarka wolnorynkowa zdobyła przewagę.
Czynnik cywilizacyjny: wzrost technologii, przekazu, środków informacji - naruszenie stanu izolacji.
Ad. 2) Struktura nowego systemu międzynarodowego i jego cechy
Nowy układ sił - systemu międzynarodowego.
Kondygnacje struktury;
Stany Zjednoczone - super potęga;
Mocarstwa regionalne: Chiny, Indie; wpływy, nowa rola, nie ma wertykalnego podporządkowania. Brazylia, Rosja, Japonia, Unia Europejska.
Drugorzędne potęgi regionalne: konkurenci mocarstw regionalnych
Indie - Pakistan
Ukraina - Moskwa
Japonia - Chiny
Argentyna - Brazylia
Tendencje do konfliktów między nimi. Oczekują od Stanów Zjednoczonych, że będą przeciwwagą dla dominacji regionalnej. Pomoc wojskowa, materialna często.


(…)

… na paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego,
kryzys rolniczy - głód, powodzie; skutki uboczne(erozje gleby, susze itp.); 1950 - 1980 użycie genetyki w produkcji roślinnej,
limity produkcji przemysłowej: źródła energii, hydroenergia - odtważalne źródło, próba uzależnienia energii atomowej; uboczne skutki; kolejny problem np. dziura ozonowa; bogate kraje - eksport do biednych krajów.
Normy międzynarodowe…
…, leżącym na styku ZSRR i przez to mogącym należeć do nato. Zdecydowała się na zajęcie neutralnego stanowiska co dało jej niebywałe korzyści Handel z ZSRR, rozbudowała przemysł stoczniowy i gospodarkę.
Spadek znaczenia marki niemieckiej która do 1990 była oprócz $ najsilniejszą walutą. Zjednoczenie Niemiec odbyło się przy dużym koszcie ekonomicznym, mimo to RFN urosły do rangi 2 potęgi gospodarczej…
… politycy którzy starają się dostosować do tej nowej sytuacji w związku z tym 9.XI burzenie muru berlińskiego nie następuje użycie siły. 3 mln mieszkańców w dniach 11-12 przekraczają dawną granicę dzielącą Berlin na 2 części. Jest to zasługą Gorbaczowa. W tym okresie kiedy rozpada się mur na obszarze NRD stacjonuje 350 tys. armia radziecka. Kanclerz Kohl którego te wydarzenia zaskoczyły w ciągu kilkunastu…
… suwerenne, związane z rozwojem kapitalizmu
potencjał finansowo, technologiczny
wpływy międzynarodowe
Ukształtował się po 2 wojnie. USA przerwały izolacjonizm. Wspólnota atlantycka -zalążkiem integracji zainicjowanej przez USA.
1941 - karta atlantycka- nowy program budowy powojennego ładu.
1944 - utworzenie BS, MBOIR - w Bretton Woods
1947 - 48 - Plan Marschala - plan pomocy dla zniszczonej Europy
obrona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz