Pojęcie i definicja państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i definicja państwa - strona 1 Pojęcie i definicja państwa - strona 2 Pojęcie i definicja państwa - strona 3

Fragment notatki:

POJ Ę CIE PA Ń STWA I DEFINICJA PA Ń STWA Politologia 1 POJ Ę CIE S Ł OWA „PA Ń STWO” Starożytna Grecja - polis Państwa-miasta Hellada a polis Rzym ufundowany przez Romulusa 753r. p.n.e.
Tarkwiniusze wypędzeni 509r. p.n.e.
I Triumwirat 60r. p.n.e.
II Triumwirat 44r. p.n.e.
  Ś redniowieczna Europa 2 terminy:
terra - ziemia lub regnum - królestwo. XVI w. - lo stato (Niccolo Machiavelli - 1469-1527)
state , l'Etat i der Staat . Machiavelli o pa ń stwie ”Tam, gdzie zagrożone może być bezpieczeństwo państwa, nie może być mowy o zastanawianiu się, czy to, co musi być zrobione w obronie trwałości i bezpieczeństwa tego państwa jest słuszne czy niesłuszne, humanitarne czy okrutne, godne pochwały czy wstydliwe. Odsuwając na bok podobne rozważania należy nadać zdarzeniom taki przebieg, by zapewnić państwu przetrwanie i wolność”.
“Pa ń stwo” XII w. - korona, rzeczpospolita, królestwo, policja. Polskie określenie pa ń stwo - XVIII/XIX w. Pochodzi od pan (ma majatek i władzę).
XVIII/XIX to też okres pojawiania się państwa narodowego i wyznaczania pierwszych dokładnych granic.
Znaczenia terminu Państwo - 2 odniesienia:
struktura organów władzy (ustrój) - znaczenie pochodzące bardziej od monarchii
wspólnota obywateli - znaczenie pochodzące od określeń republikańskich
Definicje pa ń stwa Arystoteles (384-322 r pne): p. to pewna wspólnota, organizacja różnych grup ludzi niezbędnych do jego istnienia. Ś w. Tomasz z Akwinu (1225-1274): P. to społecznośc doskonała, samowystarczalna, niezależna i samorządna. Celem p. jest dobro wspólne, które wyraża się w zachowaniu pokoju i zapewnieniu powszechnej szczęśliwości doczesnej.
Georg Jellinek (1851-1911) - definicja trójelementowa: p. to władza, ludność i terytorium.
Mi ę dzyameryka ń ska Konwencja o Pra wach i Obowi ą zkach Pa ń stw z Montevideo (26 grudnia 1933) - p. jako podmiot pr m-n powinno posiadać atrybuty:
Ludność, Terytorium
Rząd
Zdolność utrzymywania stosunków z innymi państwami.


(…)

…. to ja” - Ludwik XIV, Konstytucjonalizacja władzy.
Zdolność do utrzymywania stosunków z innymi p.
= zdolność prawnomiędzynarodowa:
zawieranie umów m-n
utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych
uczestniczenie w organizacjach m-n
odwoływanie się do pokojowych sposobów rozstrzygania sporów m-n
podejmowanie samoobrony
Członkostwo w ONZ.
Uznanie państwa
uznanie de jure: nota uznaniowa
uznanie de facto: np. stosunki konsularne, wymiana not, komunikacja
Dwie doktryny
Konstytutywna: p. istnieje, kiedy inne p. uznają, że ono istnieje, nadadzą mu osobowość pr. aktem uznania. Składnik teorii idealistycznej SM.
Deklaratywna: liczy się to, że p. istnieje faktycznie, co jest niezalezne od uznania i fakt istnienia jest znacznie wazniejszy od uznania. Składnik teorii realistycznej SM.
“Ale” do definicji p.
Obowiązek określenia terytorium (i granic): na świecie toczy się wiele sporów terytorialnych i granicznych, a nie podważa się państwowości takiego państwa. Suwerenność (władza suwerenna): po II Wojnie Światowej państwa Bloku Wschodniego nie były w pełni suwerenne, były satelitami ZSRR - hegemona. Miały ograniczona suwerenność, a jednak nikt nie podważał ich państwowości.
African National Congress nawiazał stosunki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz