Decyzja polityczna - strona 11

Klasyfikacja partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1169

opozycyjne, gdyż wszystkie partie kartelu w podobnym stopniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych...

Podstawowe zasady prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1519

charakter pozaprawny, przybierało formę decyzji politycznych -obecnie porządek gospodarczy jest regulowany...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 966

podstawowe decyzje polityczne * zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów politycznych, których nie uda...

Oświecenie - klasyczny modernizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

społeczną; dyskusja nad zaleceniami władzy; /władza wykorzystuje filozofię dla legitymizacji ustaw/decyzji...

Funkcje państwa - koncepcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3787

rozumieć to, co ośrodek decyzji politycznej wytycza jako cel organizacji państwowej. (S.Ehrlich) Te różne...

Finanse publiczne - podstawy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3143

- równowaga finansów prywatnych jest zależna od decyzji politycznych i zależy od tego co się dzieje na rynku...

Wykład - W_adza, naród

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

kontroli; władza realna - zakres wykonania (respektowania) decyzji politycznych; Podział władzy z uwagi...