Instytucje UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje UE - strona 1 Instytucje UE - strona 2 Instytucje UE - strona 3

Fragment notatki:

Instytucje Unii Europejskiej
Instytucje:
-Rada Europejska
-Parlament Europejski
-Rada Unii Europejskiej
-Komisja Europejska
-Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
-Europejski Trybunał Obrachunkowy
Organy UE
Organy doradcze:
-Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC)
-Komitet Regionów (CoR)
Organy finansowe:
-Europejski Bank Inwestycyjny
-Europejski Fundusz Inwestycyjny
-Europejski Bank Centralny (ECB)
Rada Europejska
Instytucja i główny organ polityczny UE
* nadaje Unii impuls niezbędny do jej rozwoju i określa ogólne
* kierunki i priorytety polityczne (Traktat Lizboński)
* posiada nadrzędną funkcję wobec instytucji wspólnotowych,
* pozostaje poza wszelką kontrolą formalną (nie można zaskarżyć jej postanowień)
* ma obowiązek przedkładania PE sprawozdania z posiedzenia.
Podstawowe zadania:
* podejmuje podstawowe decyzje polityczne
* zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów politycznych, których nie uda się rozstrzygnąć na
szczeblu ministerialnym
* wyznacza ogólne kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, może podjąć
decyzję o ustanowieniu wspólnej polityki obronnej UE
* podejmuje decyzje w sprawie wdrażania wspólnych strategii Unii dotyczących ważnych
interesów państw członkowskich
Skład Rady Europejskiej (Na szczycie zbierają się):
* przywódcy państw członkowskich UE
* przewodniczący KE
* wysoki przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
* przewodniczący Rady Europejskiej
Posiedzenia - 4 razy w roku!
Pzewodniczący Rady Europejskiej:
Herman Van Rompuy
-wybierany większością kwalifikowaną
-kadencja trwa 2,5 roku
-mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny
-zapewnia reprezentację UE na zewnątrz w sprawach
-dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
-nie może sprawować krajowej funkcji publicznej
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Catherine Ashton
Komisja Europejska
Organ zarządzający i wykonawczy Wspólnot:
* organ wykonawczy
* strażnik traktatów
* Reprezentuje UE na arenie międzynarodowej
* ponosi odpowiedzialność polityczną przed Parlamentem
* Siedziba-Bruksela
Tryb pracy
* spotkania odbywają się raz w tygodniu
*posiedzenia są tajne
* każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem
* decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów
* zaplecze administracyjne KE stanowią : gabinety polityczne komisarzy+ dyrekcje generalne
(DG)
* przy Komisji działają tzw. służby specjalne, np. Sekretariat Generalny, Biuro Prawne, Urząd
Statystyczny- EUROSTAT
Skład Komisji Europejskiej:
* 27 członków- komisarzy (po jednym z każdego państwa UE)
* kadencja trwa 5 lat
* mają status funkcjonariuszy międzynarodowych
* reprezentują interes Unii jako całości, a nie poszczególnych państw (muszą być niezależni)
* każdemu komisarzowi (z wyjątkiem przewodniczącego) podlega określona dziedzina
* są zbiorowo odpowiedzialni przed PE
Przewodniczący Komisji Europejskiej:
José Manuel Barroso
Wybrani Komisarze:
Janusz Lewandowski, Johannes Hahn, Dacian Cioloş, Olli Rehn ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz