Funkcje państwa - koncepcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 5495
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje państwa - koncepcje - strona 1 Funkcje państwa - koncepcje - strona 2 Funkcje państwa - koncepcje - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje państwa:
Pojęcie funkcji państwa.
Funkcje są to istotne cechy działalności państwa, lecz nie całokształt tej działalności.
Całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego nazywany jest funkcją państwa. (A.Łopatka)
Koncepcja solidarystyczna
Rolą państwa jest pośredniczenie w sporach między egoistycznymi z natury jednostkami i grupami oraz reprezentowanie interesów wspólnych.
Koncepcja marksistowska
Państwo jest stronnicze, gdyż w społeczeństwie podzielonym na antagonistyczne klasy nie może jednocześnie dbać o interesy wszystkich. Według tej koncepcji nie istnieje dobro wspólne, a państwo daje pierwszeństwo interesom jednej grupy, na czym traci druga.
Systemowa typologia funkcji państwa.
Według tej typologii funkcja państwa jest konsekwencją, skutkiem reakcji państwa na bodźce i wyzwania pochodzące z otocznia, istotne zarówno dla tego otoczenia jak i dla samego państwa.
Wyróżniamy funkcje:
adaptacyjną
regulacyjną innowacyjną
Ad.1. Adaptacyjna
Polega ona na dostosowaniu struktur państwowych do zmieniającego się otoczenia. Dążenie do „homeostazy” i zapobieganie odstałości od reszty.
Przykładem jest tu reakcja na zagrożenie wojenne
Ad.2. Regulacyjna
Polega na aktywnej reakcji na zmiany otoczenia i współkształtowaniu go, modelowaniu w dostępnych granicach
Przykładem jest to ogrodnik i żywopłot.
Ad.3. Innowacyjna
Jest to działalność wyprzedzająca w stosunku do otoczenia. Mobilizuje większy wysiłek państwa niż adaptacja, ale i daje lepsze rezultaty. Państwo jest inicjatorem przemian.
Przedmiotowa typologia funkcji państwa.
Jak nam podaje prof. Sulowski funkcje państwa to trwałe, wyodrębnione i jednorodne działania państwa realizowane w podstawowych, głównych lub zasadniczych sferach życia publicznego.
Funkcje państwa:
zewnętrzna
wewnętrzna
gospodarczo - organizatorska
socjalna
kulturalno - wychowawcza
FUNKCJA ZEWNĘTRZNA
Jest to całokształt działalności państwa w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Polega na:
zapewnieniu bezpieczeństwa państwa na zewnątrz
rozwijania stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami
przepływie informacji i kontaktach osobowych


(…)

…, jednostek itp.
Cel państwa są to cele stawiane przez określonych ludzi, klasy lub grupy rządzące, że nie ma obiektywnych, samoistnych, niezależnych od świadomości ludzkiej celów ani państwa, ani jakichkolwiek instytucji prawno ustrojowych. (M.Maneli)
Przez cel państwa należy rozumieć to, co ośrodek decyzji politycznej wytycza jako cel organizacji państwowej. (S.Ehrlich)
Te różne ujęcia pokazują…
… i zachowań obywatelskich
TYPOLOGIA WEDŁUG WIKIPEDII
wewnętrzne (tradycyjne; konserwatywne; liberalne) prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz