Oświecenie - klasyczny modernizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświecenie - klasyczny modernizm - strona 1 Oświecenie - klasyczny modernizm - strona 2 Oświecenie - klasyczny modernizm - strona 3

Fragment notatki:

Oświecenie - klasyczny modernizm (XVIII wiek):
Myślenie europejskie, kultura XVIII wieku.
Trzy nurty:
kontynentalny: - francuski: J. J. Rousseau, La Mettrie, Wolter - niemiecki: Immanuel Kant - oświecenie brytyjskie: reprezentowane przez empiryzm (racjonalizm) /Hobbes, Locke (1632 - 1704r.), Berekley, Hume (1711 - 1776r.)/
Jak myśli dobrze wykształcony, elitarny europejczyk w okresie oświecenia /wartości, style życia, lęki, nadzieje/:
najwyższa wartość kulturowa okresu jest racjonalizm /wszelkie pochodne wartości wywodzą się z dbania o rozum/ oraz postęp: zmniejszenie patologii społecznych, bycie ludźmi etycznymi, wzrost cywilizacyjne /technologia i przedmioty użytkowe/; Nauk, etyka, sztuka, estetyka zbudowane w oparciu o racjonalne zasady, stają się podstawą socjotechniki - europa z jej pomocą wejdzie w proces postępu; Rozum powszechny, nie indywidualny, zbiorowa mądrość racjonalna; ucieleśnieniem tego rozumu jest postawa teoretycznej kontemplacji/refleksji świata - rozum obserwuje, bada naukowymi metodami, zdobywa wiedzę o świecie i w oparciu o nią modeluje działania ludzkie.
Nauki przyrodnicze mówią jak opisywać świat; filozofia mówi o tym jak mamy myśleć o świecie /taki zwrot filozofii u Kanta/. Działania w świecie - postawa poręczności, toczenie własnej egzystencji; oświecenie wywższa, aksjologiczna wyższość, postawy racjonalnej względem postawy zaangażowania w świat → można się w niego zaangażować wykorzystując wiedzę teoretyczną. Przesąd: to jest wiedza przekazywana przez tradycje → wykorzystujemy ją w codzienności; wiedza ułomna, mniemania, określane mianem przesądu. Wiedza sztuczna, opracowana przez rozum i przez niego powołana do życia jest ważna → człowiek z okresu oświecenia walczy z myśleniem magicznym, religią, itp.
Rozum jest uniwersalny, wieczny, poza czasem i przestrzenią → jednakowy dla wszystkich.
Inną koncepcje przedstawiał: J. J. Rousseau → gdy człowiek wymyślił naukę, sztukę to wraz z tym pojawiło się zło na ziemi - tylko człowiek pierwotny, nie znający tego podziału, żył szczęśliwie; wynalazki, które rozum konstytuuje spotykają się u niego z potępieniem; Cywilizacja rozumu zniszczyła człowieka.
Przemoc, rezygnacja z części praw, itp. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo;
Umowa społeczna ↔ wola powszechna → możliwość rozwiązywania konfliktów. Wola powszechna jest dobrem, suwerenem wspólnoty i władza powinna ją respektować.
Demokracja → poziom rozwoju cywilizacyjnego jest za niski aby się udała.
tym samym czasie Monteskiusz pisze o trzech władzach: sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza [dzisiaj + media].
→ Podobne prawa spotykamy u J. Locke'a → również pojęcie prawa natury /różne /wiele/ znaczenia, można budować różne pojęcia prawa natury, m.in. prawa nadane przez boga człowiekowi; oświecenie /Locke/ określa jako prawo własności w obydwie strony - rządzących i rządzonych, ruchy rządzących są ograniczone do respektowania prawa własności/.


(…)


Oświecenie - klasyczny modernizm (XVIII wiek):
Myślenie europejskie, kultura XVIII wieku.
Trzy nurty:
kontynentalny: - francuski: J. J. Rousseau, La Mettrie, Wolter - niemiecki: Immanuel Kant - oświecenie brytyjskie: reprezentowane przez empiryzm (racjonalizm) /Hobbes, Locke (1632 - 1704r.), Berekley, Hume (1711 - 1776r.)/
Jak myśli dobrze wykształcony, elitarny europejczyk w okresie oświecenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz