Data zapisu

Konto księgowego - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

się ona d daty dokonania operacji. Zrozumiałą treść operacji gospodarczej. Kwotę i datę zapisu. Oznaczenie...

Konto księgowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2184

) lub „Ma" (Ma). Elementy informacyjne występujące podczas zapisywania operacji gospodarczych na kontach: data zapisu...

Zasady ewidencji operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1785

cyfrowy (ułatwiający jego identyfikację) Dane identyfikacyjne operacji, tj: datę dokonania operacji, datę...

Poezja świecka w polskim średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

o zachowaniu się przy stole data zapisu piętnastowiecznym kodeksie: 1413-1415 XV w. - własność biblioteki...

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4186

identyfikacyjne operacji, takie jak: data zapisu, numer i rodzaj dowodu, który jest podstawą księgowania, treść...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 903

określenia skrótów i kodów. Kwotę i datę zapisu księgowego. Oznaczenie kont, których operacja dotyczy; konto...