Zasady ewidencji operacji gospodarczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ewidencji operacji gospodarczych - strona 1 Zasady ewidencji operacji gospodarczych - strona 2 Zasady ewidencji operacji gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:


pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych Operacja gospodarcza - zdarzenie gospodarcze , które powoduje zmiany w składnikach bilansu (bilans - zestawienie wielkości równoważących się.) Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje na księgach rachunkowych. Operacje bilansowe Bezpośrednio oddziałują tylko na składniki bilansu (powodują zmiany wyłącznie w wartości aktywów bądź pasywów lub jednocześnie aktywów i pasywów). Operacje wynikowe Oddziałują bezpośrednio na wynik finansowy jednostki gospodarczej. Dotyczą takich procesów gospodarczych, jak: świadczenie usług, produkcja wyrobów i ich sprzedaż, zakup i sprzedaż towarów w jednostce handlowej, zarządzanie. Operacje te zmieniają wartość jednego składnika aktywów bądź pasywów, podczas gdy drugi dotyczy kosztów lub przychodów z działalności gospodarczej, np. koszt zużycia surowców do produkcji wyrobów, poniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników czy też osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług, towarów. Typy operacji i ich wpływ na bilans Typy operacji gospodarczej : 1.Operacje powodujące zmiany tylko w aktywach 2.Operacje powodujące zmiany tylko w pasywach 3 Operacje powodujące zmiany jednocześnie w aktywach i pasywach oraz zwiększenie sumy bilansowej . 4.Operacje powodujące zmiany jednocześnie w aktywach i pasywach oraz zmniejszające sumy bilansowej. Wpływ: Każda operacja gospodarcza wywołuje zmiany w dwóch różnych składnikach bilansu Żadna operacja gospodarcza nie zmienia zasady równowagi bilansowej Cechy prawidłowego dokumentu księgowego Za prawidłowy uznaję się dokument (dowód księgowy) . 1.Stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. 2.Zawierający co najmniej następujące dane : a. określenie wystawcy dowodu (wystawcą może być jednostka gospodarcza lub odpowiednia jej komórka , instytucja czy też osoba fizyczna ;na dokumencie cecha ta znajduje wyraz bądź w formie nadruku na papierze firmowym , bądź w formie odbicia pieczęci firmowej zawierającej pełna nazwę i adres wystawcy dowodu); b. wskazanie stron (nazwy i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej , której dotyczy dany dowód; c. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej; d. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie , jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych;

(…)

… wszystkie funkcje konta dzielonego. Łączenie kont jest procesem odwrotnym do dzielenia i polega na zastąpieniu kilku kont jednym, które będzie ujmowało operacje ewidencjonowane wcześniej na kontach łączonych. Zakładowy plan kont
Jest formalnym dokumentem, będącym częścią systemu księgowego. Każdy podmiot prowadzący pełną księgowość finansową zobowiązany jest do posiadania i stosowania zakładowego planu kont…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz