Konto księgowego - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konto księgowego - opracowanie - strona 1 Konto księgowego - opracowanie - strona 2 Konto księgowego - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

schemat konta Elementy zapisu księgowego: Zapisanie (zaksięgowanie) operacji gospodarczej na koncie składa się z następujących elementów:
Data dokonania operacji gospodarcze
Określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona d daty dokonania operacji.
Zrozumiałą treść operacji gospodarczej.
Kwotę i datę zapisu.
Oznaczenie kont, których zapis dotyczy.
Schemat „teowy” konta księgowego:
Wn Nazwa konta Ma Stan początkowy (Sp) Obro ty Obroty Suma obrotów (Wn) Suma obrotów (Ma) Stan końcowy Stan końcowy danego składnika = od strony większej odejmujemy mniejszą
Funkcjonowanie konta - bez względu na jego postać graficzną polega na zapisywaniu na nim: stanu początkowego składnika objętego rachunkiem, dodawaniu i odejmowaniu zmian wywołanych operacjami gospodarczymi, oraz obliczaniu w dowolnym momencie stanu końcowego (zapasu) tego składnika.
Funkcjonowanie kont bilansowych :
Wn Konto aktywów Ma Stan początkowy (Sp) Obroty zwiększające stan początkowy (obroty Dt) Obroty zmniejszające stan początkowy (obroty Ct) Wn Konto pasywów Ma Obroty zmniejszające stan początkowy (obroty Dt) Stan początkowy (Sp) Obroty zwiększające stan początkowy (obroty Ct) Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów.
Otwarcie kont bilansowych :
Otwarcie konta polega na wpisywaniu, na podstawie bilansu początkowego (otwarcia), stanu (salda) początkowego danego składnika aktywów po stronie Winien (Wn) konta, a stanu początkowego składnika pasywów po stronie Ma odpowiedniego konta.
Dla każdego składnika aktywów i pasywów otwiera się odrębne konta; te przyjęto nazywać odpowiednio konta aktywów i konta pasywów, a wspólnie określa się je nazwą kont bilansowych.
Bilans spółki z o.o. „ABC” na dzień 01.01.2010
Aktywa
Pasywa
Środki trwałe
Towary
Kasa
Rachunek bankowy
600 000
90 000
30 000
120 000
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk za rok ubiegły
Zobowiązania wobec dostawców
620 000
40 000
120 000
60 000
Razem aktywa:
840 000
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz