Damnum emergens - strona 5

Umowa składu, agencyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 133
Wyświetleń: 567

w dwojaki sposób: odszkodowanie obejmuje tylko damnum emergens (należy się za utratę/uszkodzenie rzeczy...

Ius quod ad obligationes II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

= damnum emergens/deminutio patrimonii (rzeczywista szkoda in pecuniae - verum rei pretium) + ewentualnie...

Kontrakty nienazwane - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

(damnum emergens) i uwzględniano interes poszkodowanego (lucrum cessans). Odpowiedzialność za szkodę...

Spółka jawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

szkoda obejmuje nie tylko szkodę rzeczywistą (damnum emergens) ale także spodziewane korzyści (lucrum...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

(damnum emergens i lucrum cessans) -termin przedawnienia roszczenia zwrotnego wynosi 6 miesięcy od chwili...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

za niewykonanie zobowiązania). Damnum emergens-   rzeczywista szkoda majątkowa (rynkowa wartość rzeczy). Lucrum...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

związku z jego osobą damnum emergens - może obejmować jaką doznaje mienie poszkodowanego iucrum cessans...