Dźwigar - strona 9

Opis techniczny projektu wiadukt

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

skrzynkowym. Koncepcja wiaduktu zespolonego przewiduje konstrukcję złożoną z 6 dźwigarów stalowych...

Stropodachy - kartkówka

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

tych rozwiązań. 5. Narysuj rozwiązanie (konstrukcja, warstwy) stropodachu dwudzielnego z zastosowaniem dźwigarów...

Budownictwo - wykład 12

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Budownictwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

elementów:  słupów,  dźwigarów dachowych  elementów nośnych pokrycia dachu  stężeń dachowych i ściennych...

Stropy stalowe - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

, 2 - dźwigar stalowy Płyta żelbetowa zespolona z belką stalową. Oznaczenia: 1 - bolce Nelsona...