Opis techniczny projektu wiadukt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny projektu wiadukt - strona 1 Opis techniczny projektu wiadukt - strona 2 Opis techniczny projektu wiadukt - strona 3

Fragment notatki:

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WIADUKTU.
1.Lokalizacja obiektu.
Obiekt znajduje się w gminie Żabia Wola. Jest on przeprowadzeniem drogi łączącej Żabią Wolę a Grodziskiem Mazowieckim.
2.Opis przeszkody.
Projektowany obiekt jest usytuowany nad czterema torami kolejowymi oraz drogą o dwóch 3-metrowych pasach ruchu oraz drogą gruntową o szerokości 2,5 m. Łączna szerokość przeszkody wynosi około 37,5m. Wysokość skrajni kolejowej wynosi 5,45m.
3.Opis ruchu na wiadukcie.
Wiadukt jest projektowany dla przeprowadzenia drogi kategorii B. W projekcie przewidziano budowę dwóch pomostów- po jednym dla każdego kierunku ruchu. Na każdym z pomostów znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m oraz dwa chodniki metrowej szerokości. Wysokość skrajni pieszej wynosi 3,0m, a drogowej 4,7m.
4.Konstrukcja wiaduktu.
Projekt obejmuje dwie koncepcje wiaduktu: o konstrukcji betonowej-sprężonej i konstrukcji zespolonej. W koncepcji betonowej pomost jest niesymetrycznym przekrojem skrzynkowym. Koncepcja wiaduktu zespolonego przewiduje konstrukcję złożoną z 6 dźwigarów stalowych, na których znajduje się współpracująca z nimi płyta żelbetowa. W przypadku obu koncepcji przęsła wiaduktu są belkami swobodnie podpartymi z jednej strony na przyczółku mostowym, z drugiej zaś na filarze (podporze pośredniej) wiaduktu. Rozpiętość pojedynczego przęsła w osiach podpór: 23,60m. Całkowita szerokość pomostu: 10,6m.
Przekrój wiaduktu zespolonego:
-dźwigary stalowe wysokości 1100mm w rozstawie 1,52m
-płyta żelbetowa grubości 210mm
-poprzecznice stalowe wysokości 650mm w rozstawie 4,72m
Przekrój wiaduktu betonowego:
-wysokość przekroju: 1,3m
Ilość przęseł: 2
5.Parametry materiałów konstrukcyjnych.
Koncepcja zespolona
Beton- B35
Stal- 18G2A Koncepcja betonowa
Beton- B40 6.Wyposażenie:
-kapy chodnikowe z betonu komórkowego
-izolacja przeciwwodna grubości 1cm
-nawierzchnię jednowarstwowa z warstwy ścieralnej grubości 5 cm
-warstwa wiążąca grubości 5cm
-spadek poprzeczny na jezdni: 2%
-spadek poprzeczny na chodnikach: 3% -krawężniki kamienne (20*18)
-standardowe bariery ochronne oraz bariero-poręcze i poręcze o wysokości1100mm
-odwodnienie poprzez studzienki spływowe
7.Fundamentowanie i podpory.
Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie o pochyleniu skarpy 1:1. Podpory pośrednie, zaprojektowano w postaci dwóch słupów o średnicy 0,8m oraz wspierającej się na nich belki. W obu koncepcjach przyczółki posadowione są na fundamencie bezpośrednim filary natomiast wspierają się na fundamencie pośrednim i przenoszą obciążenia na grunt przy pomocy 10 pali wierconych o średnicy 0,4m.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz