Budownictwo - kolokwium 5 stropodachy - Pokrycia dachowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - kolokwium 5 stropodachy - Pokrycia dachowe - strona 1 Budownictwo - kolokwium 5 stropodachy - Pokrycia dachowe - strona 2 Budownictwo - kolokwium 5 stropodachy - Pokrycia dachowe - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 5 : STROPODACHY: 1. Narysuj i opisz przykłady podstawowych konstrukcji stropodachów.
2. Wymień znane Ci klasyfikacje stropodachów i naszkicuj po dwa przykłady do każdej z nich.
3. Narysuj przekrój przez stropodach szczelinowy / kanalikowy / odpowietrzany / na blachach trapezowych.
Opisz warstwy z uwagi na zastosowane materiały i funkcje przez nie pełnione.
4. Narysuj przekroje poprzeczne stropodachów kanalikowego i szczelinowego. Opisz ich warstwy oraz
dokonaj porównania tych rozwiązań.
5. Narysuj rozwiązanie (konstrukcja, warstwy) stropodachu dwudzielnego z zastosowaniem dźwigarów
drewnianych / płyt korytkowych. Omów zasady jego prawidłowego funkcjonowania.
6. Narysuj i opisz przykład stropodachu dwudzielnego oraz omów zasady wentylowania tego typu konstrukcji.
7. Omów zastosowanie blach fałdowych w stropodachach - narysuj przykładowe konstrukcje. Omów za
szkicami sposoby wentylowania takich stropodachów.
8. Omów (ze szkicami) zasady wentylowania różnych konstrukcji stropodachów.
9. Wymień rodzaje dylatacji, jakie są stosowane w stropodachach, podaj ich funkcje oraz naszkicuj dwa
przykłady.
10. Narysuj przykład dylatacji obwodowej / konstrukcyjnej / termiczno-skurczowej dla zadanej konstrukcji
stropodachu. Opisz warstwy stropodachu oraz omów zadania tej dylatacji.
11. Narysuj jedno z możliwych uszkodzeń konstrukcji stropodachu w wyniku braku lub źle rozwiązanej
dylatacji konstrukcyjnej / obwodowej.
12. Narysuj i omów zasady dylatowania stropodachów dwudzielnych.
13. Naszkicuj zasadę dylatowania dachu pomiędzy kominami. Opisz krótko powód przyjętych rozwiązań.
14. Naszkicuj sposoby odwodnienia stropodachów i opisz zasady kształtowania tych odwodnień.
15. Naszkicuj rozwiązanie oparcia stropodachu pełnego na podporze. Omów możliwe błędy jakie spotyka się
przy rozwiązywaniu tego węzła.
16. Narysuj przykład ofasowania dachu szczelinowego przy ścianie attykowej.
17. Omów zasady stosowania paroizolacji w stropodachach.
18. Omów sposoby lokalizowania termo- i paroizolacji w stropodachach uwzględniając różne konstrukcje
stropodachów.
19. Omów zasady lokalizowania wiatro- i termoizolacji w stropodachach stromych. Podaj materiały stosowane
na te izolacje oraz narysuj przykładowe przekroje poprzeczne przez stropodachy.
20. Narysuj w przekroju poprzecznym możliwości usytuowania termoizolacji w dachach stromych. W każdym
rozwiązaniu podaj zalecane materiały i powody takiego ich zastosowania.
21. Narysuj ułożenie warstw w dowolnym stropodachu stromym podając nazwy i wymiary poszczególnych


(…)

… pomiędzy konstrukcjami ciesielskimi a inżynierskimi. Podaj przykłady zastosowania każdej
z nich.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
1. Przedstaw kryteria doboru pokryć dachowych oraz omów ze szkicami pokrycia stosowane na dachach
płaskich (alternatywnie omów pokrycia blaszane / ceramiczne / bitumiczne).
2. Sklasyfikuj rodzaje pokryć dachowych pod kątem podłoża pod pokrycie, a następnie wybierz jedno z nich
(podłoże…
pokryciu dachowym (lub szczegół ofasowania
parapetu okiennego), podaj sposób jego wykonania oraz przykładowe zastosowane materiały.
6. Przeprowadź znane Ci klasyfikacje okien / drzwi (materiał, konstrukcje itd.) wraz z ich rozwinięciem.
7. Narysuj schemat okna w widoku i nazwij jego poszczególne elementy.
8. Wymień znane Ci konstrukcje okien drewnianych oraz narysuj przekroje dwóch wybranych konstrukcji…
…, konstrukcyjna, termiczna, skurczowa; świetlik kalenicowy, dach szedowy, dach pilasty, tężnik
dachowy, dźwigar klejony, belka gwoździowana, dźwigar ażurowy, blachownica, złącze inżynierskie, trakt,
rygiel, pierścień Geka, rąbek stojący (pojedynczy / podwójny), rąbek leżący, zwój, gont (dwa znaczenia),
gąsior, okno: krosnowe, ościeżnicowe, skrzynkowe, półskrzynkowe, zespolone, szwedzkie, szczeblina, ślemię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz