Czynność konwencjonalna prawnie istotna - strona 2

note /search

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1617

jakiejś czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie, trzeba legitymować się uzyskaną kompetencją...

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej doniosłości społecznej...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

nich można wyodrębnić czynności konwencjonalne oraz czyny. Czynności konwencjonalne to inaczej zachowania psychofizyczne...

Wykład - formy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

: 1) stanowienia - przez stanowienie prawa będziemy rozumieli doniosły prawnie akt konwencjonalny...

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

faktyczne, doniosłe prawnie, konwencjonalne) Czynności prawne mogą być: 1. Jednostronne (np. testamenty...

Powstawanie prawa, źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo...