Czynność konwencjonalna prawnie istotna - strona 2

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1603

jakiejś czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie, trzeba legitymować się uzyskaną kompetencją...

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej doniosłości społecznej...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1232

nich można wyodrębnić czynności konwencjonalne oraz czyny. Czynności konwencjonalne to inaczej zachowania psychofizyczne...

Wykład - formy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

: 1) stanowienia - przez stanowienie prawa będziemy rozumieli doniosły prawnie akt konwencjonalny...

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

faktyczne, doniosłe prawnie, konwencjonalne) Czynności prawne mogą być: 1. Jednostronne (np. testamenty...

Reguły redakcji aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

. To jest ważna czynność konwencjonalna regulowana prawnie w większym lub mniejszym zakresie, która rozpoczyna...

Powstawanie prawa, źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1190

to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo...